Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Baliace stroje MULTIVAC

Na každý obal perfektný stroj

Thermoformers

Hlbokoťažné baliace stroje

S výrobou týchto baliacich strojov máme dlhoročné skúsenosti a každý rok dodáme do celého sveta viac než 1 000 strojov. Každý stroj sa navrhuje podľa vašich individuálnych požiadaviek, ako je vzhľad obalov, výkon a efektívnosť zdrojov. Vďaka spoľahlivosti, dlhej životnosti a komplexnému servisu sa naše hlbokoťažné baliace stroje stávajú pevným článkom nášho výrobného reťazca.

Čítať ďalej

MULTIVAC Automatic Traysealer T 700

Traysealer

Každý stroj sa navrhuje podľa vašich individuálnych požiadaviek, ako je prísun misiek a výrobkov, odsun obalov, označovanie a kontrola kvality. Traysealery sa dajú jednoducho začleniť do vášho nového alebo existujúceho pracovného prostredia, a to ako samostatné zariadenie alebo ako súčasť plne automatizovanej baliacej linky. Vďaka spoľahlivosti, dlhej životnosti a komplexnému servisu sa traysealer stáva pevným článkom nášho výrobného reťazca.

Čítať ďalej

MULTIVAC Chambermachine

Vákuové komorové stroje

Naše portfólio zahŕňa stolové, stojanové a dvojkomorové stroje, ako aj komorové pásové stroje. Tieto stroje sa dajú jednoducho začleniť do vášho nového alebo existujúceho pracovného prostredia, a to ako samostatný stroj alebo ako súčasť automatizovanej baliacej linky. Vďaka spoľahlivosti, dlhej životnosti a komplexnému servisu sa komorové stroje MULTIVAC stávajú pevným článkom nášho výrobného reťazca.

Čítať ďalej

MULTIVAC Automation H 240

Automatizácia

Po komplexnom oboznámení sa s vašimi výrobkami a požiadavkami vyvinieme riešenia v oblasti balenia a automatizácie, a to od jednotlivých krokov procesu až po celkové riešenie. Ako dodávateľ kompletných služieb vyvíjame a inštalujeme riešenia a v prípade potreby poskytujeme aj údržbu týchto riešení.

Čítať ďalej

MULTIVAC Inspection Checkweighers I 220

Systémy kontroly kvality

Ochrana známky a bezpečnosť spotrebiteľov získavajú čoraz väčší význam. Kontrolné systémy spoločnosti MULTIVAC umožňujú účinnú kontrolu kvality a zaručujú, že obal a jeho označenie nevykazujú nedostatky. V ponuke máme široké portfólio, ktoré spĺňa zákonné nariadenia a najvyššie normy kvality, a to od zisťovania cudzích telies až po konečnú kontrolu obalu.

Čítať ďalej

MULTIVAC Marking Systems Conveyor belt labeller L 310

Označovacie systémy

Už viac než 40 rokov vyvíja oddelenie marketingu a kontroly spoločnosti MULTIVAC označovacie riešenia pre najrozličnejšie odvetvia a trhy. Naša široká paleta výrobkov zahŕňa štandardné riešenia označovania etiketami, ako aj označovacie systémy. V závislosti od vášho výrobku, požadovaného umiestnenia etikety a požiadaviek na potlač a kontrolu budete mať k dispozícii označovací systém, ktorý jednoducho začleníte do výrobného procesu.

Čítať ďalej

MULTIVAC shrinking and drying shrinking units SE 60 shrink tank

Zmršťovacie a sušiace zariadenia

Naše portfólio zahŕňa rôzne zmršťovacie a sušiace zariadenia, ktoré sa dajú jednoducho začleniť do nového alebo existujúceho pracovného prostredia. Metóda MULTIVAC umožňuje minimálne pôsobenie teploty pri dokonalom výsledok zmrštenia.

Čítať ďalej

Riešenia rezania

Riešenia rezania

Spoločnosť MULTIVAC ponúka kompletné portfólio na krájanie údenín, šuniek a syrových produktov na plátky, ako aj na porciovanie rôznych druhov mäsa – a tým v každej výkonovej triede optimálne riešenie podľa individuálnych potrieb.

Čítať ďalej

MULTIVAC films and consumable materials

Fólie a spotrebný materiál

V ponuke máme široké spektrum spotrebného materiálu, ako sú fólie, misky, vrecká alebo etikety. Naším cieľom je dosiahnuť dokonalú spracovateľnosť a optimálne výsledky balenia na našich strojoch, a preto spolupracujeme výlučne s poprednými výrobcami.

Čítať ďalej

  • Hlbokoťažné baliace stroje
  • Traysealer
  • Vákuovacie stroje
  • Automatizácia
  • Inšpekčné systémy
  • Označovacie systémy
  • Zmršťovacie a sušiace zariadenia
  • Porciovanie
  • Fólie a spotrebný materiál

Zákaznícky magazín UPDATE

Príbehy úspechu z celého sveta

Zákaznícky portál

Váš prístup do sveta MULTIVAC, jednoduchý a intuitívny, po celých 24 hodín.
Čítať ďalej

Náhradné diely

Celosvetová servisná sieť MULTIVAC zabezpečuje celoplošné zásobovanie všetkých nainštalovaných strojov originálnymi náhradnými dielmi - a tým sa stará o maximálny výkon a použiteľnosť strojov.
Čítať ďalej