Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Baliace stroje MULTIVAC

Na každý obal perfektný stroj

Thermoformers

Hlbokoťažné baliace stroje

S výrobou týchto baliacich strojov máme dlhoročné skúsenosti a každý rok dodáme do celého sveta viac než 1 000 strojov. Každý stroj sa navrhuje podľa vašich individuálnych požiadaviek, ako je vzhľad obalov, výkon a efektívnosť zdrojov. Vďaka spoľahlivosti, dlhej životnosti a komplexnému servisu sa naše hlbokoťažné baliace stroje stávajú pevným článkom nášho výrobného reťazca.

Čítať ďalej

Traysealer

Traysealer

Každý stroj sa navrhuje podľa vašich individuálnych požiadaviek, ako je prísun misiek a výrobkov, odsun obalov, označovanie a kontrola kvality. Traysealery sa dajú jednoducho začleniť do vášho nového alebo existujúceho pracovného prostredia, a to ako samostatné zariadenie alebo ako súčasť plne automatizovanej baliacej linky. Vďaka spoľahlivosti, dlhej životnosti a komplexnému servisu sa traysealer stáva pevným článkom nášho výrobného reťazca.

Čítať ďalej

Vákuové komorové stroje

Vákuové komorové stroje

Naše portfólio zahŕňa stolové, stojanové a dvojkomorové stroje, ako aj komorové pásové stroje. Tieto stroje sa dajú jednoducho začleniť do vášho nového alebo existujúceho pracovného prostredia, a to ako samostatný stroj alebo ako súčasť automatizovanej baliacej linky. Vďaka spoľahlivosti, dlhej životnosti a komplexnému servisu sa komorové stroje MULTIVAC stávajú pevným článkom nášho výrobného reťazca.

Čítať ďalej

Automatizácia

Automatizácia

Po komplexnom oboznámení sa s vašimi výrobkami a požiadavkami vyvinieme riešenia v oblasti balenia a automatizácie, a to od jednotlivých krokov procesu až po celkové riešenie. Ako dodávateľ kompletných služieb vyvíjame a inštalujeme riešenia a v prípade potreby poskytujeme aj údržbu týchto riešení.

Čítať ďalej

Systémy kontroly kvality

Systémy kontroly kvality

Ochrana známky a bezpečnosť spotrebiteľov získavajú čoraz väčší význam. Kontrolné systémy spoločnosti MULTIVAC umožňujú účinnú kontrolu kvality a zaručujú, že obal a jeho označenie nevykazujú nedostatky. V ponuke máme široké portfólio, ktoré spĺňa zákonné nariadenia a najvyššie normy kvality, a to od zisťovania cudzích telies až po konečnú kontrolu obalu.

Čítať ďalej

Označovacie systémy

Označovacie systémy

Už viac než 40 rokov vyvíja oddelenie marketingu a kontroly spoločnosti MULTIVAC označovacie riešenia pre najrozličnejšie odvetvia a trhy. Naša široká paleta výrobkov zahŕňa štandardné riešenia označovania etiketami, ako aj označovacie systémy. V závislosti od vášho výrobku, požadovaného umiestnenia etikety a požiadaviek na potlač a kontrolu budete mať k dispozícii označovací systém, ktorý jednoducho začleníte do výrobného procesu.

Čítať ďalej

HPP – vysokotlakové spracovanie potravín

HPP – vysokotlakové spracovanie potravín

Vysokotlakovým spracovaním potravín (HPP – High Pressure Preservation) sa dajú znížiť alebo odstrániť neželané mikroorganizmy v potravinách. Tento šetrný proces môže predĺžiť trvanlivosť potravín bez použitia prísad. Vysokotlakové spracovanie potravín súčasne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti potravín.

Čítať ďalej

Zmršťovacie a sušiace zariadenia

Zmršťovacie a sušiace zariadenia

Naše portfólio zahŕňa rôzne zmršťovacie a sušiace zariadenia, ktoré sa dajú jednoducho začleniť do nového alebo existujúceho pracovného prostredia. Metóda MULTIVAC umožňuje minimálne pôsobenie teploty pri dokonalom výsledok zmrštenia.

Čítať ďalej

MULTIVAC Technology Network

MULTIVAC Technology Network

Pri poskytovaní obalových riešení spolupracujeme s výrobcami doplnkových technológií, ktoré tvoria súčasť našich systémov. V tomto prípade využívame sieť kvalifikovaných odborníkov. Vysoké nároky na kvalitu, ktoré sú základom našich projektov a procesov, kladieme aj na naše partnerské firmy. Týmto spôsobom môžeme zaručiť vysokú kvalitu, hospodárnosť a efektivitu našich obalových riešení.

Čítať ďalej

Fólie a spotrebný materiál

Fólie a spotrebný materiál

V ponuke máme široké spektrum spotrebného materiálu, ako sú fólie, misky, vrecká alebo etikety. Naším cieľom je dosiahnuť dokonalú spracovateľnosť a optimálne výsledky balenia na našich strojoch, a preto spolupracujeme výlučne s poprednými výrobcami.

Čítať ďalej

  • Hlbokoťažné baliace stroje
  • Traysealer
  • Vákuové komorové stroje
  • Automatizácia
  • Inšpekčné systémy
  • Označovacie systémy
  • HPP
  • Zmršťovacie a sušiace zariadenia
  • MULTIVAC Technology Network
  • Fólie a spotrebný materiál

Zákaznícky magazín UPDATE

Príbehy úspechu z celého sveta

Zákaznícky portál

Váš prístup do sveta MULTIVAC, jednoduchý a intuitívny, po celých 24 hodín.
Čítať ďalej

Náhradné diely

Celosvetová servisná sieť MULTIVAC zabezpečuje celoplošné zásobovanie všetkých nainštalovaných strojov originálnymi náhradnými dielmi - a tým sa stará o maximálny výkon a použiteľnosť strojov.
Čítať ďalej
Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!