Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Kariéra

Jeden z našich najdôležitejších faktorov úspechu sú naši zamestnanci

Naši zamestnanci sú našim cenným majetkom a najdôležitejšou investíciou do budúcnosti.

Všetci sú hrdí na to, že sú súčasťou rodiny MULTIVAC. A pre uchádzačov sme atraktívnym zamestnávateľom. V našej podnikateľskej skupine pracuje celosvetovo približne 6 400 ľudí s cieľom, aby pre našich zákazníkov zrealizovali optimálne obalové riešenia pre najrozmanitejšie použitia.

Kladieme dôraz na dlhodobé pracovné vzťahy, na dobrú pracovnú atmosféru a konštruktívne a úctivé spolupôsobenie. Našim zamestnancom preto ponúkame mnohostranné a zaujímavé úlohy v dynamickom a medzinárodnom prostredí. Ich vzdelanie a ďalšie vzdelávanie je pre nás mimoriadne dôležité.

Práca v spoločnosti MULTIVAC

Našim zamestnancom ponúkame prostredie, v ktorom sa môžu osobne rozvíjať, a ako medzinárodne aktívny podnik si uvedomujeme našu zodpovednosť v globálnej spoločnosti.

Ponuka pracovných miest

Na tomto mieste nájdete aktuálnu ponuku pracovných pozícií skupiny MULTIVAC na rôznych pracoviskách.