Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Práca v spoločnosti MULTIVAC

Naši zamestnanci sú našim cenným majetkom a najdôležitejšou investíciou do našej budúcnosti. Kladieme dôraz na dlhodobé pracovné vzťahy a dobrú pracovnú atmosféru. Všetkým našim zamestnancom by sme chceli ponúknuť podnikové prostredie s pútavými možnosťami odborného vývoja. Preto sú pre nás vzdelanie a ďalšie vzdelávanie mimoriadne dôležité.

Našim zamestnancom taktiež ponúkame rôzne modely, ktoré im pomáhajú zosúladiť rodinu a povolanie.

Podporujeme angažovaných zamestnancov, ktorí zdieľajú našu víziu.

Našim zamestnancom ponúkame prostredie, v ktorom sa môžu osobne rozvíjať, a ako medzinárodne aktívny podnik si uvedomujeme našu zodpovednosť v globálnej spoločnosti.

Naše pracovné prostredie našich zamestnancov povzbudzuje v tom, aby sa aktívne spolupodieľali na ďalšom rozvoji nášho podniku, ako aj na kontinuálnom zlepšovaní našich produktov a procesov.

Základnými prvkami sú naše podnikové hodnoty, moderné, ergonomické a bezpečné pracoviská, ako aj podpora zamestnancov podľa individuálnych potrieb.

Vzdelanie a ďalšie vzdelávanie

Vzdelanie a ďalšie vzdelávanie má v spoločnosti MULTIVAC dôležitú úlohu. Dlhodobo plánovaný personálny koncept sa orientuje na stratégiu nášho podniku, ako aj na spoločenské megatrendy, ako sú demografické zmeny, rozmanitosť, individualizácia, mobilita, zdravie a vzdelanie.

Stredobodmi našich programov vzdelávania a ďalšieho vzdelávania sú okrem iných:

  • Školenia v MULTIVAC Training & Innovation Center
  • Prístup k modulom eLearning
  • Ďalší rozvoj vlastných vedomostí v najrozmanitejších oblastiach prostredníctvom inštruktora spoločnosti MULTIVAC