Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Technology Network

Spoločne k úspechu

V prípade potreby zapájame do našich obalových riešení aj najrozličnejšie moduly ostatných výrobcov. V tomto prípade využívame sieť kvalifikovaných výrobcov. Vysoké nároky na kvalitu, ktoré sú základom našich projektov a procesov, kladieme aj na naše partnerské firmy. Týmto spôsobom môžeme zaručiť vysokú kvalitu, hospodárnosť a efektivitu našich obalových riešení.

K našej ponuke patrí aj rozsiahle portfólio vhodných spotrebných materiálov, ktoré takisto odoberáme od kvalifikovaných výrobcov.