Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Kariéra v spoločnosti MULTIVAC

Vybudujte spolu s nami budúcnosť

Spoločnosť MULTIVAC je vedúcou spoločnosťou na trhu a technologickým lídrom v obalovom priemysle. Dynamické pracovné pole spoločnosti s dlhodobým nárastom a medzinárodnou podnikovou štruktúrou Vám ponúka rozmanité možnosti pre pracovný rast. Okrem toho spoločnosť MULTIVAC podporuje rozličné možnosti ďalšieho vzdelávania týkajúce sa prípravy na povolanie. Prostredníctvom rôznych modelov podporujeme našich zamestnancov aj pri skĺbení rodinného a pracovného života.

Práca v spoločnosti MULTIVAC

Naši zamestnanci sú jedným z faktorov nášho úspechu a najdôležitejšou investíciou pre budúcnosť podniku. Kladieme dôraz na dlhodobé pracovné vzťahy a dobrú pracovnú atmosféru. Všetkým našim zamestnancom chceme ponúknuť zaujímavé pracovné možnosti rozvoja. Preto sú pre nás vzdelanie a ďalšie vzdelávanie mimoriadne dôležité.

 

Ponuka pracovných miest

Na tomto mieste nájdete aktuálnu ponuku pracovných pozícií skupiny MULTIVAC na rôznych pracoviskách.