Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Naša koncepcia

Obaly chránia naše výrobky a uchovávajú ich kvalitu. Ochrana hodnôt – o túto nám ako výrobcovi strojov na výrobu obalov v našom podnikaní ide predovšetkým.

Vyvíjame obalové riešenia s veľkým úžitkom pre zákazníka a podporujeme tým rast, inovatívnu silu a dlhodobý úspech našich zákazníkov. Pritom presadzujeme štandardy týkajúce sa technológie, efektivity a spoľahlivosti a dbáme na úsporné zaobchádzanie s obalovým materiálom a inými zdrojmi.

Vedome pestujeme dobré vzťahy s našimi zákazníkmi, zamestnancami, obchodnými partnermi a ľuďmi v našom okolí a sme spoľahlivým partnerom pre všetky zúčastnené strany.

BETTER PACKAGING s MULTIVAC

Spoločnosť MULTIVAC nie je vedúcou spoločnosťou iba v oblasti kvality a spoľahlivosti, ale ponúka aj rozsiahle poradenstvo, ktoré sa opiera o jedinečné znalosti z oblasti obalov.

Naším cieľom je ponúknuť našim zákazníkom najefektívnejšie komplexné riešenie. K tomu máme k dispozícii najrozličnejšie technológie a zároveň neustále rozširujeme naše portfólio obalových riešení.

Prostredníctvom našej celosvetovej siete z vlastných predajných spoločností a spoločností pre servis sme v priamom kontakte so zákazníkmi a ponúkame aj sprievodný servis.