Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Naša koncepcia

Obaly chránia naše výrobky a uchovávajú ich kvalitu. Ochrana hodnôt – o túto nám ako výrobcovi strojov na výrobu obalov v našom podnikaní ide predovšetkým.

Vyvíjame obalové riešenia s veľkým úžitkom pre zákazníka a podporujeme tým rast, inovatívnu silu a dlhodobý úspech našich zákazníkov. Pritom presadzujeme štandardy týkajúce sa technológie, efektivity a spoľahlivosti a dbáme na úsporné zaobchádzanie s obalovým materiálom a inými zdrojmi.

Vedome pestujeme dobré vzťahy s našimi zákazníkmi, zamestnancami, obchodnými partnermi a ľuďmi v našom okolí a sme spoľahlivým partnerom pre všetky zúčastnené strany.

BETTER PACKAGING s MULTIVAC

Spoločnosť MULTIVAC nie je vedúcou spoločnosťou iba v oblasti kvality a spoľahlivosti, ale ponúka aj rozsiahle poradenstvo, ktoré sa opiera o jedinečné znalosti z oblasti obalov.

Naším cieľom je ponúknuť našim zákazníkom najefektívnejšie komplexné riešenie. K tomu máme k dispozícii najrozličnejšie technológie a zároveň neustále rozširujeme naše portfólio obalových riešení.

Prostredníctvom našej celosvetovej siete z vlastných predajných spoločností a spoločností pre servis sme v priamom kontakte so zákazníkmi a ponúkame aj sprievodný servis.

Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!