Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Technology Network

Spoločne k úspechu

V prípade potreby zapájame do našich obalových riešení aj najrozličnejšie moduly ostatných výrobcov. V tomto prípade využívame sieť kvalifikovaných výrobcov. Vysoké nároky na kvalitu, ktoré sú základom našich projektov a procesov, kladieme aj na naše partnerské firmy. Týmto spôsobom môžeme zaručiť vysokú kvalitu, hospodárnosť a efektivitu našich obalových riešení.

K našej ponuke patrí aj rozsiahle portfólio vhodných spotrebných materiálov, ktoré takisto odoberáme od kvalifikovaných výrobcov.

Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!