Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Viac ako 50 rokov skúseností v oblasti obalov

Spoločnosť MULTIVAC je celosvetový vedúci poskytovateľ obalových riešení, ktoré sa používajú na balenie všetkých druhov potravín a produktov uľahčujúcich život, produktov pre starostlivosť o zdravie, ale aj priemyselných tovarov.

Naše portfólio produktov pokrýva takmer všetky potreby zákazníkov a okrem strojov na výrobu obalov hlbokým ťahaním zahŕňa aj traysealer, komorové stroje, ako aj systémy na označovanie a systémy na kontrolu kvalitu až po kompletné linky.

Naši zákazníci pri tom profitujú z fundovaných znalostí procesov i systémov a z komplexných poradenských služieb na jednom mieste.

Obalové riešenia pre najrozmanitejšie použitia

Dobrý obal má rôzne funkcie. V prvom rade musí optimálne chrániť zabalený produkt a postarať sa o to, aby sa tento bez porušenia dostal k príjemcovi. Z hľadiska predaja má obal aj marketingovú funkciu.

Na základe obalových riešení pre potraviny pokrýva spoločnosť MULTIVAC všetky oblasti potravinárskeho odvetvia – od pekárenských výrobkov cez mäso, hydinu a ryby až po mliekarenské produkty, ako aj ovocie a zeleninu. Jednotlivé riešenia sú pri tom presne prispôsobené najrozličnejším požiadavkám, ktoré sa týkajú služby a automatizácie.

V oblasti produktov pre zjednodušenie života a produktov starostlivosti o zdravie podporujú riešenia spoločnosti MULTIVAC flexibilné a hospodárne balenie zdravotníckych a farmaceutických produktov. Naše stroje pri tom spĺňajú individuálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, spätného sledovania a reprodukovateľnosti procesov.

Pre priemyselné a spotrebné tovary ponúkajú obalové riešenia spoločnosti MULTIVAC maximálnu ochranu pred mechanickými vplyvmi a vplyvmi životného prostredia. Naše portfólio zahŕňa takisto koncepcie pre obaly s integrovanou ochranou proti krádeži, ako aj obaly bezpečné proti sfalšovaniu.

Dlhodobosť

Ako medzinárodne pôsobiaci podnik sme si vedomí zodpovednosti za záujmy našej spoločnosti a našich zamestnancov. Bezpečnosť a vzájomný rešpekt stoja pri našom dennom konaní na prvom mieste.

Vyvíjame obalové riešenia, ktoré prispievajú k ochrane zdrojov, ako aj k vyššej efektívnosti a ergonómii. Tým dlhodobo vytvárame pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Koniec koncov prispievajú naše obalové riešenia aj k tomu, aby chránili zabalený výrobok a predĺžili jeho životnosť a aby znížili množstvo nepodarkov v logistickom reťazci.

Pri výrobe našich strojov sledujeme úsporné a dlhotrvajúce zaobchádzanie so zdrojmi. Všetky stupne výroby sú stvárnené podľa možností čo najekologickejšie. Toto platí pre každý krok vo výrobe aj pre likvidáciu všetkých prostriedkov pomocných pri výrobe.

Skupina podnikov MULTIVAC

Skupina MULTIVAC zamestnáva na celom svete približne 6.400 zamestnancov, z toho približne 2 200 s hlavným sídlom vo Wolfertschwendene. S viac ako 80 dcérskymi spoločnosťami sme zastúpení na všetkých kontinentoch. Náš celoplošný servis a veľmi dobrá dostupnosť zaručujú maximálne nasadenie všetkých nainštalovaných strojov MULTIVAC. Viac ako 1 000 poradcov a servisných technikov po celom svete využívajú svoje vedomosti a skúsenosti pri službách zákazníkom.

FRITSCH – PART OF THE MULTIVAC GROUP

FRITSCH - for decades, this name has been synonymous in the world of baking engineering and technology with high-quality, efficient lines and pioneering innovation within the sector of dough sheeting and processing. FRITSCH's machines are used worldwide to produce premium bakery products.
FRITSCH is driven by its principle "Passion for Dough" in combination with its enthusiasm for technology. From manual dough sheeting machines through to  highly efficient industrial lines, the company, founded in 1926, offers its customers suitable solutions for a wide variety of products in all performance classes.

Read more about Fritsch