Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

O spoločnosti MULTIVAC

Zo zodpovednosti za našu planétu a zásobovanie jej ľudí.

Vzhľadom na vyčerpateľné zdroje musíme zabezpečiť ochranu a bezpečnosť našich produktov. Dosiahnuť, aby sa neplytvalo žiadnymi potravinami. A postarať sa o dlhšiu trvanlivosť našich cenných tovarov.

MULTIVAC je jedným zo svetových lídrov v ponuke baliacich riešení pre potraviny akéhokoľvek druhu, produkty Life Science a Healthcare, ako aj pre priemyselné materiály. Naše portfólio pokrýva takmer všetky požiadavky, ako je vzhľad obalov, výkon a efektívnosť zdrojov. Obsahuje rôzne technológie balenia, rovnako ako automatizačné riešenia a označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality. Táto ponuka je doplnená riešeniami, ktoré sú predradené procesu balenia: v oblastiach porciovania a spracovania, ako aj techniky pečenia.

Vďaka našej rozsiahlej kompetencii pri výstavbe liniek je možné všetky moduly MULTIVAC integrovať do komplexne vytvorených systémov. Dobré pre maximálnu bezpečnosť obsluhy a procesu, vysokú efektívnosť a nízke TCO (Total Cost of Ownership) vášho zariadenia. Z rovnakého dôvodu dôsledne pracujeme na digitalizácii. Prostredníctvom analytických nástrojov pracujúcich v reálnom čase, ako je MULTIVAC Smart Services, v smere predvídateľnej údržby a strojového učenia. Udržateľne mysliac a konajúc sa angažujeme za zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi a energiou – nielen čo sa týka výroby našich produktov, ale aj ich použitia u vás.

Skupina MULTIVAC zamestnáva na celom svete približne 6 700 zamestnankýň a zamestnancov. S viac ako 85 dcérskymi spoločnosťami je náš podnik zastúpený na všetkých kontinentoch. Vyše 1 000 poradcov a servisných technikov podporuje zákazníkov na celej zemeguli. Ich know-how a skúsenosti zabezpečujú maximálnu použiteľnosť všetkých nainštalovaných strojov MULTIVAC. Nakoniec sa považujeme za partnera, ktorý rozhodujúcim spôsobom prispeje k vášmu obchodnému úspechu – či ste start-up, remeselné družstvo alebo medzinárodne konajúca skupina podnikov.

Naše trhy

Spracúvame a balíme všetko, čo stojí za ochranu.

Potravinárske produkty

Moderné balenia sú multifunkčné. A sú nevyhnutné. Ich primárnou úlohou je ochrana baleného tovaru pred vonkajšími vplyvmi. Balenia pri potravinách prispievajú v značnej miere k predĺženiu trvanlivosti a k zníženiu straty arómy a živín.

MULTIVAC ponúka najširšie portfólio obalových riešení pre potraviny na trhu. S najrozmanitejšími technológiami pokrývame všetky požiadavky na výkon.

Toto portfólio sme doplnili prostredníctvom know-how o krájaní na plátky a porciovaní, ako aj pri efektívnom napojení predchádzajúcich a nasledujúcich funkcionalít na proces balenia.

Dizajn MULTIVAC Hygienic Design™ vytvára po hygienickej stránke štandardy a našim zákazníkom umožňuje spĺňať najnáročnejšie hygienické štandardy v potravinárskej výrobe.

Produkty uľahčujúce život a produkty pre starostlivosť o zdravie

Spoločnosť MULTIVAC má v oblasti automatizovaného balenia medicínskych sterilných produktov na trhu úlohu priekopníka. Naše portfólio zahŕňa aj riešenia pre balenie komplexných a citlivých produktov v oblastiach farmácie, diagnostiky a biotechnológií.

Hlbokoťažné stroje s dizajnom MULTIVAC Clean Design™ sú určené predovšetkým na efektívne balenie citlivých produktov uľahčujúcich život a produktov pre starostlivosť o zdravie. Tieto sa dajú individuálne vybaviť pre použitie v rôznych triedach čistých miestností a vďaka kompletnému čisteniu linky, zabezpečeniu proti strate a reprodukovateľnosti ponúkajú maximálnu mieru procesnej bezpečnosti.

Napojenie na nadradené dátové systémy umožňuje kompletnú spätnú sledovateľnosť produktov v celom procesnom reťazci – a tým vysokú transparentnosť.

Priemyselný a spotrebný tovar

Pri balení priemyselného a spotrebného tovaru profitujú zákazníci spoločnosti MULTIVAC z našej vysokej kompetencie pri vývoji riešení na mieru, ktoré sa vyznačujú predovšetkým vysokou efektívnosťou.

Naše koncepty balení umožňujú individuálne stvárnenie prepravných balení, polotovarov alebo maloobchodných balení.

Obalové riešenia MULTIVAC vďaka svojim rozmanitým voliteľným možnostiam výbavy ponúkajú veľkú rozmanitosť balení a maximálnu flexibilitu. Zároveň ponúkajú aj vysokú bezpečnosť procesu a balenia.

S našou rozsiahlou kompetenciou pre automatizáciu a linky zabezpečujeme aj hladkú integráciu modulov tretích poskytovateľov do našich liniek. Typickými oblasťami je privádzanie, rozjednocovanie a manipulácia s produktmi, ako aj inšpekčné a označovacie systémy alebo riešenia End-of-Line.

Technológia a inovácia

Vytvárame štandardy ohľadom technológie, efektívnosti a spoľahlivosti.

 

Naše technologické prvenstvo dokumentujeme na základe vysokého počtu patentovaných inovácií. Kontinuálne investujeme do výskumu a vývoja. Naše inovačné činnosti sa realizujú na základe štandardizovaného procesu inovačného manažmentu. Naše obchodné modely taktiež ďalej rozvíjame, aby sme vyhoveli zmenám zvykov konzumentov a novým požiadavkám trhu. Zahŕňa to aj rozsiahle portfólio digitálnych služieb. MULTIVAC kooperuje s vedúcimi inštitútmi a priemyselnými zväzmi. Najaktuálnejšie výsledky výskumu sa odzrkadľujú vo vývoji našich produktov.

Spoľahlivosť

Naše produkty ponúkajú vysokú mieru spoľahlivosti a procesnej bezpečnosti.

Naše produkty spĺňajú najvyššie nároky na bezpečnosť, ergonómiu a komfort obsluhy a vyvíjajú sa zodpovedajúc náročným smerniciam pre dizajn.

Zameriavame sa na certifikované procesy a kontinuálne zlepšovanie. Kontinuálne investujeme do najmodernejších výrobných kapacít a zabezpečujeme tým vysokú efektívnosť a udržateľnosť.

Blízkosť k zákazníkom

Vďaka našej etike a našej otvorenej výmene informácií sa tešíme z dôvery našich zákazníkov.

S našimi zákazníkmi vedieme nepretržitý dialóg. Vďaka našej spolupráci generujeme dodatočný úžitok a podporujeme ich rast, inovačnú silu a úspech.

Naše rozsiahle poradenstvo je založené na dlhoročnom úspešnom vývoji individuálnych baliacich riešení pre zákazníkov. Na zabezpečenie optimálnej prevádzky našich zariadení našim zákazníkom ponúkame rozsiahly program školení používateľov. Náš rozsiahly popredajný servis zaručuje maximálne nasadenie všetkých nainštalovaných strojov.

Zodpovednosť

Trvale udržateľný a zodpovedný manažment je integrálnou súčasťou stratégie nášho podniku.

Veľkú pozornosť venujeme účinkom nášho konania na našich partnerov v podnikaní a širokú verejnosť. Zahŕňa to aj monitoring a zníženie nášho vplyvu na životné prostredie. Etické konanie má najvyššiu prioritu rovnako ako naša požiadavka, aby sa naši zamestnanci cítili byť istí, ocenení a zapojení. Podporujeme medzinárodné a národné mimovládne organizácie a spoločenské projekty.

> Zistiť viac informácií