Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Obalové riešenia pre priemyselné a konzumné tovary

Ponúkame komplexné obalové riešenia pre priemyselné a konzumné tovary, ktoré sú oveľa viac ako dokonale fungujúci stroj. Pritom využívame dlhoročné a rozsiahle skúsenosti. Naši skúsení experti vám rozsiahlo poradia a podporia vás počas celého procesu, začínajúc pri dizajne balení až po bežiaci stroj vo vašom podniku.

Rozmanité vlastnosti balenia pre individuálne obalové riešenia

Ochrana výrobku

V trvale zvarenom balení sú výrobky bezpečne ochránené proti okolitým vplyvom. Pri balení vo vákuu alebo s ochrannou atmosférou je obsah zvyškového kyslíka a atmosféra balenia presne kontrolovateľná.
 

Ochrana pri preprave

Individuálne balenie prispôsobené vlastnostiam a tvaru baleného tovaru môže tento optimálne ochrániť proti mechanickému zaťaženiu.

Ochrana proti UV žiareniu

Baliace materiály s vhodnými bariérnymi vlastnosťami chránia váš výrobok proti UV žiareniu.

 

Ochrana proti elektrostatickému vybíjaniu (ESD)

Baliace systémy MULTIVAC môžu spracovávať antistatické alebo zvodové baliace materiály. V tom, v čom sa začína pri výrobe výrobkov s ochranou proti elektrostatickému vybíjaniu na pracovisku, sa dôsledne pokračuje pri balení a preprave.

Ochrana proti krádeži

Pri vysoko cenných výrobkoch je ochrana proti krádeži rozhodujúcim kritériom.


Pre mechanickú ochranu proti krádeži existuje možnosť vyrobiť mimoriadne stabilné a pevné zvarené balenia, ktoré sa v predajni nedajú otvoriť bez pomocných prostriedkov.


Pre elektronickú ochranu proti krádeži sa môžu baliace systémy MULTIVAC vybaviť etiketovačmi, ktoré bezpečne pripevnia etikety RFID aj vo vnútornom priestore balenia.


Malé výrobky sa dajú zabaliť do dostatočne veľkých blistrových balení, ktoré sťažujú zasunutie a nákup spomaľujúce zariadenia na ochranu proti krádeži robia zbytočnými.

Bezpečnosť proti falšovaniu a ochrana originality

Experti na balenia spoločnosti MULTIVAC vám radi úplne individuálne poradia, ak ide o to, aby ste vaše výrobky zabalili bezpečne proti falšovaniu. Štandardným riešením pre Anti-Counterfeiting je vloženie RFID etikiet do balenia. Rovnako sa môžu spracovať hologramy.

Bezpečné, efektívne a flexibilné balenie priemyselného a spotrebného tovaru

Pre balenie priemyselného a spotrebného tovaru ponúkame rôzne metódy, ktoré sa dajú individuálne dimenzovať na požiadavky.

Naše spektrum služieb

Dizajn balení

V dialógu s našimi zákazníkmi vzniká z komplexných požiadaviek výrobku dizajn balení, z ktorého vytvoríme vzorové balenia na vykonanie najrozmanitejších testov. Na to sú celosvetovo k dispozícii aplikačné centrá, vybavené najmodernejšou technológiou, rozmanitými meracími zariadeniami a kompetentnými aplikačnými expertmi. Podporíme vás nielen pri výbere baliacich materiálov, ale aj pri realizácii najnáročnejších tvarov balení pre vašu výraznú prezentáciu výrobkov.

Efektívnosť baliacich materiálov

Spoločnosť MULTIVAC vyvinula viaceré riešenia, aby optimalizovala spotrebu baliaceho materiálu, ako napríklad redukovanie mostíkov, zváracej príruby a okrajového pásu pri výrobe hlbokoťažných balení. Dizajn balení môže zároveň prispieť k tomu, aby sa viac zredukovala spotreba fólie.

Integrácia a rozšíriteľnosť

Spoločnosť MULTIVAC ponúka obalové riešenia v najrozmanitejších automatizačných stupňoch, od manuálnych cez poloautomatické systémy až po plne integrované baliace linky na kľúč. Manipulačné, rozjednocovacie a prepravné systémy, ako aj riešenia na označovanie a inšpekciu kvality pritom zhotovíme sami. Radi do našich obalových riešení integrujeme aj komponenty iných výrobcov.

Spätná sledovateľnosť

MULTIVAC Track & Trace™ umožňuje označovanie balení podľa šarží alebo individuálne označovanie balení. Údaje pôvodu a výrobné údaje sú počas procesu balenia vedené presne na takt a nanášané na balenie.

Informácia a identifikácia

MULTIVAC Track & Trace™ umožňuje označovanie balení podľa šarží alebo individuálne označovanie balení. Údaje pôvodu a výrobné údaje sú počas procesu balenia vedené presne na takt a nanášané na balenie.

Udržateľnosť

Udržateľné koncepty balenia sú v spoločnosti MULTIVAC už dlho dennou praxou. Pritom máme nepretržite na zreteli celý kolobeh materiálov. Neplatí to iba pre použitie strojov, ale aj pre ich celý životný cyklus. Naše baliace stroje preto mimoriadne nešetria len zdroje, ale majú aj neobvykle dlhú životnosť.

Naše služby

Našou požiadavkou je, aby obalové riešenia MULTIVAC čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a najhospodárnejšie splnili vaše a zákonné požiadavky. Náš tím expertov preto ponúka široké spektrum podporovaných služieb a servisu.

Výkresy balení a vzorkovania

V dialógu s našimi zákazníkmi vzniká z komplexných požiadaviek výrobku individuálny dizajn balení. S 3D výkresmi balení a vzorkovaniami vyvinieme optimálny obal pre každý výrobok, ako aj všetky výkonové požiadavky. Na to sú celosvetovo k dispozícii aplikačné centrá, vybavené najmodernejšou technológiou, rozmanitými meracími zariadeniami a kompetentnými aplikačnými expertmi.

Školenie

Na oboznámenie sa s funkciou, údržbou a ošetrovaním vášho stroja ponúkame rozsiahle školiace kurzy. Buď v jednom z našich celosvetových školiacich stredísk alebo u vás. Školenie sa vykonáva orientovane na prax priamo na stroji, učivo následne dostanete aj písomne. Takto môžete naplno využiť potenciál vášho nového obalového riešenia MULTIVAC.

Manažment projektu a uvedenie do prevádzky

Od myšlienky po prvý testovací chod – pri realizácii vášho obalového riešenia vás podporuje kompetentný a skúsený projektový tím, ktorý vás sprevádza od prvej inventarizácie až po implementáciu vášho obalového riešenia. Školenie vašich spolupracovníkov a koncovú prebierku doplní uvedenie do prevádzky.

 

Servis, náhradné diely a dovybavenia

Technický servis spoločnosti MULTIVAC zabezpečuje maximálnu použiteľnosť obalových riešení. Ak ide o údržbové a opravárske práce, odstraňovanie porúch alebo dovybavenia – naši poradcovia zákazníckeho servisu a naši regionálni servisní technici sú tu pre vás vždy.


Náhradné diely MULTIVAC nezaručujú iba bezporuchovú prevádzku a maximálne životnosti, ale spĺňajú aj najvyššie bezpečnostné štandardy. Vďaka našej celosvetovej logistike náhradných dielov, ako aj vďaka decentralizovaným skladom v našich servisných základniach zaručujeme rýchle a rozsiahle zásobovanie originálnymi náhradnými dielmi v kvalite MULTIVAC.


S našim servisom dovybavenia pre modulovo postavené baliace stroje MULTIVAC môžete flexibilne reagovať na nové požiadavky trhov a vašich zákazníkov. Radi vám poradíme o možnostiach dovybavenia pre vaše obalové riešenia.

Downloads

Packaging solutions:
Industrial and consumer goods
6.92 MB PDF

Download

Správy používateľov a odborné príspevky

Packing sustainably

By using different material and packaging concepts, manufacturers can make an important contribution to meeting the current market demands with regard to sustainable packaging solutions.

MULTIVAC X-line

MULTIVAC is redefining thermoforming packaging with its X-line. Thanks to its seamless digitalisation, comprehensive sensor system and its networking with the MULTIVAC Cloud, the X-line creates a new dimension when it comes to packaging reliability, quality, performance and future-proofing.

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

Developed with the customer in mind: the new HMI 3 user interface

With its IPC08 machine control and HMI 3 user interface, MULTIVAC is heralding the start of a new era of operating convenience for packaging machines. The focus of this development was on all machine users and their needs. The innovative concept, together with a new generation of machines, will be presented at…

Kontaktujte nás

Súhlas*

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >