Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Obalové riešenia

Myslíme na všetko

Vyvíjame obalové riešenia s veľkým úžitkom pre zákazníka a podporujeme tým rast, inovatívnu silu a dlhodobý úspech našich zákazníkov. Pritom presadzujeme štandardy týkajúce sa technológie, efektivity a spoľahlivosti a dbáme na úsporné zaobchádzanie s obalovým materiálom a inými zdrojmi.

Naše portfólio produktov pokrýva takmer všetky potreby zákazníkov a okrem strojov na výrobu obalov hlbokým ťahaním zahŕňa aj traysealer, komorové stroje, ako aj systémy na označovanie a systémy na kontrolu kvality až po kompletné linky.

Naši zákazníci pri tom profitujú z fundovaných znalostí procesov i systémov a z komplexných poradenských služieb na jednom mieste.

Produkty

MULTIVAC ponúka najširšie portfólio obalových riešení na trhu. Pri vývoji výrobkov využívame dlhoročné a rozsiahle znalosti v oblasti balenia.

Príklady obalov

Či už potrebujete obaly na potraviny a lieky, alebo na priemyselný a spotrebný tovar, vždy vám dodáme to správne riešenie.

 

Druhy obalov

V ponuke máme široké spektrum obalových technológií a druhov obalov, ktoré prispôsobíme vašim individuálnym požiadavkám.

 

MULTIVAC Technology Network

Spoločne k úspechu

Pri poskytovaní obalových riešení spolupracujeme s výrobcami doplnkových technológií, ktoré tvoria súčasť našich systémov. V tomto prípade využívame sieť kvalifikovaných odborníkov. Vysoké nároky na kvalitu, ktoré sú základom našich projektov a procesov, kladieme aj na naše partnerské firmy. Týmto spôsobom môžeme zaručiť vysokú kvalitu, hospodárnosť a efektivitu našich obalových riešení.

Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!