Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Obalové riešenia

Myslíme na všetko

Vyvíjame obalové riešenia s veľkým úžitkom pre zákazníka a podporujeme tým rast, inovatívnu silu a dlhodobý úspech našich zákazníkov. Pritom presadzujeme štandardy týkajúce sa technológie, efektivity a spoľahlivosti a dbáme na úsporné zaobchádzanie s obalovým materiálom a inými zdrojmi.

Naše portfólio produktov pokrýva takmer všetky potreby zákazníkov a okrem strojov na výrobu obalov hlbokým ťahaním zahŕňa aj traysealer, komorové stroje, ako aj systémy na označovanie a systémy na kontrolu kvality až po kompletné linky.

Naši zákazníci pri tom profitujú z fundovaných znalostí procesov i systémov a z komplexných poradenských služieb na jednom mieste.

Produkty

MULTIVAC ponúka najširšie portfólio obalových riešení na trhu. Pri vývoji výrobkov využívame dlhoročné a rozsiahle znalosti v oblasti balenia.

Príklady obalov

Či už potrebujete obaly na potraviny a lieky, alebo na priemyselný a spotrebný tovar, vždy vám dodáme to správne riešenie.

 

Druhy obalov

V ponuke máme široké spektrum obalových technológií a druhov obalov, ktoré prispôsobíme vašim individuálnym požiadavkám.

 

MULTIVAC Technology Network

Spoločne k úspechu

Pri poskytovaní obalových riešení spolupracujeme s výrobcami doplnkových technológií, ktoré tvoria súčasť našich systémov. V tomto prípade využívame sieť kvalifikovaných odborníkov. Vysoké nároky na kvalitu, ktoré sú základom našich projektov a procesov, kladieme aj na naše partnerské firmy. Týmto spôsobom môžeme zaručiť vysokú kvalitu, hospodárnosť a efektivitu našich obalových riešení.