Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Automatizačné riešenia

Komplexné automatizačné riešenia pre najvyššiu efektívnosť a bezpečnosť procesu

Sme skúseným predajcom riešení v oblasti automatizácie. Po komplexnom oboznámení sa s vašimi výrobkami a požiadavkami vyvinieme riešenia pre najkomplexnejšie úlohy v oblasti balenia a automatizácie, a to od jednotlivého kroku procesu až po kompletnú fabriku.

Splníme tak vaše najvyššie požiadavky ohľadom efektívnosti a bezpečnosti procesu a vďaka modularite našich modulov zaručíme minimálny pôdorys nainštalovaného riešenia.

 

Kompletné linky z jednej ruky

Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú funkcionality predradené baliacim procesom z oblastí rezania a porciovania, ako aj tvarovania cesta. S našou rozsiahlou kompetenciou pre výstavbu liniek integrujeme všetky moduly do komplexných riešení, ktoré zaručujú optimálnu bezpečnosť obsluhy a procesu, ako aj maximálnu efektívnosť.

Rovnako siahneme aj po širokom portfóliu komponentov, s ktorými sa dá hospodárne automatizovať manipulácia s výrobkami a baleniami pozdĺž celého procesu balenia. Toto portfólio zahŕňa okrem manipulačných modulov aj riešenia pásov až po paletovacie systémy pre sekundárne balenie a vytvára nasledujúce funkcionality.

Funkcionality automatizačných komponentov

Manipulácia s produktom

MULTIVAC ponúka precízne a hygienické riešenia nakladania pre pevné, narezané alebo nasekané produkty, granuláty, prášok, ako aj mäkké, pastovité a tekuté produkty. Sú k dispozícii ako súčasť automatizovanej baliacej linky alebo sú integrovateľné do existujúcich zariadení.

Odovzdanie

 • Modulárne pásy
 • Textilné pásy
 • Kruhové pásy
 • Valčekové dráhy s reťazovým pohonom
 • Valčekové dráhy s hnacím motorom
 • Gravitačné valčekové dráhy
 • Unášacie reťaze


ako rovný, zakrivený alebo stúpajúci pás, ako integrované riešenie alebo ako samostatná verzia

 

Privádzanie, narážanie

 • Pásy s oporným plechom
 • Stúpajúce pásy
 • Gravitačné valčekové dráhy
 • Bočné pásy
 • Viacčlánkové pásy
 • Odstredivé vkladače
 • MULTIVAC Tray Carrier™

 

Predbežné zoskupovanie

 • Vibračné pásy
 • Viacčlánkové pásy

Inšpekcia

 • Softvér Robovision
 • Plošné kamery
 • Riadkové kamery
 • Skenery čiarových kódov

Nakladanie pre primárne obaly

MULTIVAC ponúka precízne a hygienické riešenia nakladania pre pevné, narezané alebo nasekané produkty, granuláty, prášok, ako aj mäkké, pastovité a tekuté produkty. Sú k dispozícii ako súčasť automatizovanej baliacej linky alebo sú integrovateľné do existujúcich zariadení.

Plnenie

 • Krájače pre nárezy
 • Rezacie systémy na čerstvé mäso
 • Rezacie systémy na chlieb

Nakladanie

 • Pick-and-Place-Handling
 • Pásy na nakladanie
 • Synchronizované nakladacie pásy
 • Spätný pás

Dávkovanie

 • Váhy s viacerými hlavicami
 • Dávkovače s plniacim mostíkom

Kontrola

 • Kontrola prietoku
 • Kontrola prázdnych obalov
 • Kontrola stavu naplnenia
 • Kontrola zvarových spojov
 • Kontrola polohy a prítomnosti

Vkladanie suplementov

 • Dávkovače pre Interleavery
 • Návody
 • Vrecká

Odvádzanie, preprava

Spoločnosť MULTIVAC ponúka množstvo riešení pre odvádzania obalov z baliaceho stroja a prepravu na následné procesy. Moduly pre prepravu, usmernenie a vyrovnanie obalov zaručujú efektívny a plynulý tok produktu. V každom čiastočnom procese je integrované odvzádzanie obalov, ktoré nie sú v poriadku.

Naše riešenia pre prepravu a odvádzanie je možné nainštalovať ako súčasť automatizovanej baliacej linky alebo integrovať do existujúcich zariadení.

Preprava

 • Vákuové privádzacie pásy
 • Dopravné pásy
 • 90° priečne dopravníky
 • Spätné pásy
 • Systémy dopravných pásov MULTIVAC (MCS)

 
ako pásy alebo ako modulové reťazové pásy

Rozjednocovanie

 • Pick-and-Place-Handling
 • Pásové systémy MULTIVAC (MBS)
 • 90° priečne dopravníky

Orientácia

 • Horizontálne vratné stanice
 • Vertikálne vratné stanice

Odvádzanie balení, ktoré nie sú v poriadku

 • Manipulačné moduly
 • Vyhadzovacie zariadenia
 • Prefukovacie zariadenia
 • Vyraďovacie pásy

Prebaľovací obal

Vďaka svojej vysokej flexibilite pri privádzaní a odvádzaní sú prebaľovacie riešenia od spoločnosti MULTIVAC vhodné skoro pre každú zostavu výrobných liniek. Naše flexibilné riešenia nakladania zhora a zboku sú schopné vyrovnávať, nakladať a uzatvárať široké spektrum tvarov a formátov kartónov – od malých vystavovacích kartónov až po veľkoformátové prepravné kartóny. Privádzanie produktu sa môže prispôsobiť na mieru rozličným požiadavkám zákazníkov: inline, 90° alebo dvojité privádzanie, pričom výrobky môžu ležať na boku alebo na hrane. Okrem toho ponúkame početné možnosti uzatvárania, od externého uzatvárania po integrované uzatváranie lepiacou páskou (taping) a systémy lepenia za horúca. Výrobky sa môžu baliť do skladacích kartónov (RSC) alebo do kartónov pripravených pre regály (SRP). Riešenia kartónových obalov spoločnosti MULTIVAC sa môžu integrovať ako súčasť automatizovanej baliacej linky alebo do existujúcich zariadení.

Preprava

 • Vákuové privádzacie pásy
 • Dopravné pásy
 • 90° priečne dopravníky
 • Spätné pásy

 

Systémy dopravných pásov MULTIVAC (MCS) ako pásy alebo ako modulové reťazové pásy

Vyrovnanie kartónov

 • Vyrovnávače kartónov (s taper | s horúcim lepidlom | na mechanickú fixáciu)
 • Systémy na prepravu kartónov
 • Zásobníky kartónov

Manipulácia s kartónmi

 • Dopravné pásy (s valčekmi | s reťazou s kĺbovým závesom | s pásom)
 • Odoberače kartónov
 • Vratné stanice
 • Špirálové pásy

Nakladanie

 • Otočné stoly
 • Pack Stacker
 • Pick-and-Place Handling
 • Vkladače pre medzivrstvy

Paletovanie

Paletovacie riešenia podporované robotom ponúkajú maximálnu flexibilitu, spoľahlivosť a efektivitu nákladov. Široká paleta výrobkov spoločnosti MULTIVAC umožňuje optimálne modulárne prispôsobenie požiadavkám zákazníka s ohľadom na rozličné výrobky, kapacity, odstavné plochy a prepojené procesy. Paletovacie riešenia MULTIVAC spracúvajú najrozličnejšie kartóny a plastové boxy ako jednotlivé objekty a hromady, jednotlivé a v dávkach spracované balenia, ako aj palety najrôznejších veľkostí. Softvér umožňuje vytvárať rozličné paletovacie vzory aj pre obsluhu, ktorá nebola špeciálne vyškolená.

Paletovacie systémy spoločnosti MULTIVAC sa môžu integrovať ako súčasť automatizovanej baliacej linky alebo do existujúcich zariadení.

Manipulácia s paletami

 • Paletové pásy
 • Dopravníkové jednotky paliet
 • Križovacie jednotky
 • Dávkovače paliet
 • Chápadlá na prázdne palety
 • Paletové otočné stoly
 • Polohovacie zariadenia na palety
 • Manipulačné jednotky pre medzivrstvy
 • Valčekové dráhy
 • Otočné stoly s valčekovými dráhami

Manipulácia s kartónmi

 • Dopravné pásy (s valčekmi | s plastovou reťazou | s pásom)
 • Zoskupovacie zariadenia pre kartóny

Nakladanie paliet

 • 4-osové roboty
 • Vákuové alebo mechanické chápadlá

Označenie paliet

 • Etiketovače paliet

Balenie do fólie

 • Navíjačky fólie (s aplikátorom na ochranu hrán | s modulom vrchnej fólie)

Odovzdanie na následné procesy

 • Odovzdávacie vozíky
 • Prepravné vozidlá bez vodiča (FTF)

MULTIVAC Line Control

Linku presahujúce riadenie a obsluha pre maximálnu celkovú efektivitu zariadenia

 

Použitie nadradeného riadenia linky pre jednotlivé moduly linky podstatne prispieva k efektívnej obsluhe linky. Vyplýva z toho výrazne vyššia použiteľnosť kompletnej linky, ako aj minimalizácia chýb obsluhy a v neposlednom rade najvyššia možná efektívnosť celého zariadenia.

 

Spolu s MULTIVAC Line Control ponúkame štandardné riešenie, ktoré v princípe zahŕňa funkciu Štart/Stop pozdĺž celej linky, centrálnu správu receptov pre efektívne vykonanie zmien výrobkov, ako aj prehľad stavu linky. Toto riešenie umožňuje rýchlo lokalizovať a odstrániť poruchy v linke. Vďaka úprave všetkých relevantných procesných údajov je MULTIVAC Line Control okrem toho ideálnym základom pre voliteľne dostupné digitálne služby, ako napríklad analýzy OEE. Na základe jeho modulovej štruktúry sa MULTIVAC Line Control okrem toho môže rozšíriť o veľký počet ďalších funkcionalít špecifických pre projekt, aby sa splnili individuálne požiadavky našich zákazníkov.

Centrálne užívateľské rozhrnie HMI 3 sa pritom stará o maximum bezpečnosti obsluhy a komfortu obsluhy. Všetky postupy pozdĺž procesu balenia sú zobrazené transparentne, prehľadne a pochopiteľne. Používateľ má všetky dôležité informácie k dispozícii na jeden pohľad.

Downloads

Automation:
3.68 MB PDF

Download

Správy používateľov a odborné príspevky

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automated infeed, loading and unloading of medical products within the packaging procedure

A largely automated packaging procedure increases process reliability, raises efficiency and guarantees optimum product protection. But when is it sensible to automate the packaging procedure? And what are the approaches to this?

Automated production of combi packs

Packaging procedures with a high degree of complexity are often used to produce combi packs for pharmaceutical products. Infeed systems, which have to be tailored precisely to the particular components, and also integrated into the packaging line, are required for the automated infeed and loading of the various product…

Kontaktujte nás

Súhlas*