Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Digitálne produkty a služby

Riešenia pre kontrolu, riadenie a optimalizáciu, ktoré sú bezpečné pre budúcnosť

Transparentné procesy a procesné údaje v reálnom čase v značnej miere prispievajú k efektívnosti a hospodárnosti zariadení a liniek.

S digitálnymi produktmi a službami od spoločnosti MULTIVAC preto našim zákazníkom ponúkame inovatívne riešenia na kontrolu, riadenie a optimalizáciu výroby – aj s možnosťou zosieťovania a porovnania presahujúc pobočku. Jednoducho, pohodlne a v reálnom čase. Pre nové zariadenia, ako aj na dovybavenie existujúcich strojov.

Naši zákazníci vďaka tomu profitujú vo všetkých operatívnych a strategických hľadiskách rovnako, od komfortného zákazníckeho portálu cez transparentné zásobovanie náhradnými dielmi až po priamu online pomoc pri poruchách – s našimi digitálnymi produktmi a službami zabezpečíte optimálnu prevádzku vášho zariadenia.

Digitálne produkty a služby

X-line hlbokoťažné baliace stroje

Maximálna bezpečnosť balenia. Konštantná kvalita balení. Maximálny výkon. Trvácny.

S X-line definuje spoločnosť MULTIVAC nové hlbokoťažné balenie. Vďaka kompletnej digitalizácii, rozsiahlej senzorike a spojeniu s MULTIVAC Cloud vytvára stroj X-line novú dimenziu, čo sa týka bezpečnosti balenia, kvality, výkonu, ako aj perspektívy.

Downloads

Smart_Services_EN.pdf:
3.17 MB PDF

Download

Automation:
3.68 MB PDF

Download

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >