Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

Linku presahujúce riadenie a obsluha

 

MULTIVAC Line Control (MLC) umožňuje mimoriadne efektívnu obsluhu liniek MULTIVAC. To zahŕňa rozbeh, spustenie, zastavenie, vyprázdnenie, ako aj zmenu receptu presahujúcu linku. MLC výrazne zjednodušuje obsluhu, zaručuje bezpečné a reprodukovateľné procesy a minimalizuje potencionálne chyby obsluhy. Poskytuje základ pre jednoduché pripojenie linky k systémom ERP, MES, MRP alebo PPS našich zákazníkov.

MULTIVAC Line Control (MLC) je inovatívne riešenie, ktoré mimoriadne zjednodušuje a zefektívňuje prevádzku a obsluhu liniek.

Často sa opakujúce sekvencie obsluhy, ako sú rozbeh, spustenie, zastavenie, vyprázdnenie a zmena receptov, sa pomocou MLC transformujú na linku presahujúce, štandardizované a reprodukovateľné procesy.

Personál obsluhy profituje z podstatne kratších vzdialeností, ktoré musí prekonávať, ako aj z jednoducho, rýchlo a bezchybne vykonaných obslužných krokov. Výsledkom je výrazne vyššia použiteľnosť kompletnej linky a minimalizácia chýb obsluhy. Vďaka úprave všetkých relevantných procesných údajov je MULTIVAC Line Control okrem toho ideálnym základom pre voliteľné digitálne služby, ako napríklad analýzy OEE.

MULTIVAC Line Control poskytuje základ pre jednoduché pripojenie linky k systémom ERP, MES, MRP alebo PPS našich zákazníkov.

 

Rozbeh linky

Po zapnutí hlavných vypínačov na všetkých prvkoch linky je možné na ktoromkoľvek ovládacom termináli (HMI 3) centrálne zvoliť recept linky pre celú linku. Každý prvok linky automaticky obsahuje vhodný návrh receptu, ktorý obsluha potvrdí po všetkých potrebných procesoch manuálneho nastavenia.

MULTIVAC Line Control umožňuje oveľa efektívnejší a bezpečnejší rozbeh liniek. Pre obsluhu to neznamená len úsporu času a prejdených vzdialeností za účelom nahratia jednotlivých receptov do strojov. Linku presahujúca správa receptov automaticky zabezpečuje používanie správnych receptov.

MLC umožní spustenie linky až keď sú všetky moduly linky pripravené na prevádzku. Tým sa navyše minimalizujú potenciálne zdroje chýb.

Spustenie a zastavenie linky

Pomocou MLC sa dá celá linka spustiť a zastaviť centrálne na ktoromkoľvek ovládacom termináli (HMI 2, HMI 3). Pri zastavení prejde každý modul linky automaticky do stavu „zastavený“.

MULTIVAC Line Control robí zo spúšťania a zastavovania liniek riadený proces a tým ich zjednodušuje a zrýchľuje. Okrem úspory času a skrátenia prejdených vzdialeností pre obsluhu sa zvyšuje dostupnosť zariadenia.

Zmena receptu presahujúca linku

Pomocou MLC je možné centrálne zvoliť požadovaný recept linky na ktoromkoľvek ovládacom termináli (HMI 3). Každý prvok linky automaticky obsahuje vhodný návrh receptu, ktorý obsluha potvrdí po všetkých potrebných procesoch manuálneho nastavenia.

Okrem toho sa v riadení môžu zobraziť kontrolné zoznamy pre manuálne nastavovacie činnosti, ktoré má obsluha vykonať a potvrdiť na ovládací termináli.

MULTIVAC Line Control umožňuje oveľa bezpečnejšiu a rýchlejšiu zmenu receptu v linke. Pre obsluhu to neznamená len úsporu času a prejdených vzdialeností za účelom nahratia jednotlivých receptov do strojov. Zároveň sa zabezpečí, aby sa prestavenie receptu vykonalo správne a na každom stroji.

Linku presahujúca správa receptov automaticky zabezpečuje napríklad používanie správnych údajov produktu. Tieto typicky obsahujú aj layouty tlače a údaje o tlači, ktoré sú pre obsluhu kritickým zdrojom chýb v každodennej prevádzke, ktoré môžu viesť k vysokým nákladom na dodatočnú prácu alebo vrátenie tovaru.

Prehľad stavu linky

Prehľad stavu linky MLC rýchlo a spoľahlivo identifikuje a lokalizuje príčinu neplánovaných zastavení linky, ktoré vzniknú napríklad vplyvom nedostatku materiálu. Pomocou prehľadu stavu linky sa dajú efektívne lokalizovať aj iné potenciálne príčiny porúch, ako napríklad zareagovanie ochranných obvodov alebo kontrolných snímačov.

Prostredníctvom MLC sa tak mimoriadne zjednodušuje a urýchľuje odstránenie typických výrobných porúch. Okrem úspory času obsluhy sa optimalizuje dostupnosť linky a spoľahlivejšie sa dosahujú výrobné ciele. Diferencované štatistiky strojov tiež poskytujú lepšiu databázu pre analýzy OEE.

 

Vyprázdnenie linky

S podporou MLC je možné linku kontrolovane vyprázdniť kedykoľvek a na ktoromkoľvek ovládacom termináli (HMI 3). Produkty a balenia nachádzajúce sa v linke sa kontrolovane vysunú z linky. Pritom ešte prejdu chýbajúcimi procesnými krokmi. Moduly linky sa následne automaticky prepnú do stavu „kompletný“ a linka je pripravená na zmenu produktu alebo receptu, príp. na koniec zmeny.

MULTIVAC Line Control robí z vyprázdnenia liniek riadený proces, ktorý je mimoriadne jednoduchý a spoľahlivý. Okrem úspory času a skrátenia prejdených vzdialeností pre obsluhu táto funkcia MLC podporuje mimoriadne efektívnu prípravu zmeny produktov. Diferencované štatistiky strojov tiež poskytujú lepšiu databázu pre analýzy OEE.

MULTIVAC Line Control

  • Spustenie/zastavenie liniek
  • Integrovaná správa receptov
  • Integrované ovládanie linky
  • Modulová konštrukcia umožňuje dodatočné aplikácie špecifikované zákazníkom

Správy používateľov a odborné príspevky

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 

Kontaktujte nás