Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Balenia bez výmeny okolitého vzduchu

Optimálna ochrana proti mechanickým vplyvom a vplyvom okolitého prostredia

Jedným z variantov balenia je výroba balení bez výmeny okolitého vzduchu. Tieto balenia chránia spoľahlivo produkt pre mechanickými vplyvmi a vplyvmi okolitého prostredia ako vlhkosť alebo UV žiarenie.

Použitie

Balenia bez výmeny okolitého vzduchu sa hodia hlavne na spotrebné a priemyselné produkty, ako aj na medicínske a farmaceutické produkty, keď balenie má slúžiť výlučne na ochranu proti mechanickým vplyvom a iným vplyvom okolitého prostredia. Okrem toho sú tieto balenia vhodné aj pre potraviny, ktoré nemajú osobitné požiadavky na predĺženú trvanlivosť.

Výhody

Tento druh balenia chráni pre mechanickými vplyvmi ako aj pred vlhkosťou a UV žiarením. V predajných miestach sa môže balenie použiť ako nosič informácií napr. o produkte alebo pre marketingové informácie. Okrem toho môže pre zabalený produkt ponúknuť manipulačnú bezpečnosť a ochranu proti krádeži.

Baliace stroje a obalové materiály

Tento druh balenia možno vyrábať na strojoch baliacich do prieťažnej fólie, na strojoch pre zatavovanie misiek a na komorových strojoch. Ako obalové materiály slúžia všetky bežné jednovrstvové materiály a viacvrstvové kompozity.

Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!