Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Inšpekčné riešenia

Naše inšpekčné systémy – perfektné riešenie pre každú požiadavku.

S naším rôznorodým portfóliom spoľahlivých inšpekčných systémov poskytujeme perfektné riešenie takmer pre každú požiadavku. Spektrum našich služieb siaha od automatickej detekcie kovov a cudzích telies, cez kontrolu hmotnosti až po optickú inšpekciu v náročných výrobných a baliacich procesoch a neustále sa rozširuje.

S rôznorodým portfóliom spoľahlivých inšpekčných systémov poskytuje spoločnosť MULTIVAC perfektné riešenie takmer pre každú požiadavku. Spektrum služieb siaha od automatickej detekcie kovov a cudzích telies, cez kontrolu hmotnosti až po optickú inšpekciu v náročných výrobných a baliacich procesoch a neustále sa rozširuje.

Rôzne technológie, ako aj modulárnosť našich systémov umožňujú vysokú variabilitu a tým optimálne dimenzovanie na individuálne inšpekčné úlohy, produkty a balenia. Pri maximálnej flexibilite, účinnosti a predovšetkým procesnej bezpečnosti.

Naše inšpekčné systémy je možné jednoducho integrovať aj do existujúcich baliacich liniek. Umožňujú kombináciu s inšpekčnými technológiami a označovacími riešeniami, ako aj rozšírenie s dodatočnými funkciami.

Inšpekčné riešenia spoločnosti MULTIVAC sú dimenzované na dlhú životnosť a v rôznych hygienických normách. Vyznačujú sa nízkymi prevádzkovými nákladmi a vysokou hospodárnosťou.

Downloads

Quality inspection:
Product and pack inspection
8.10 MB PDF

Download

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >