Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Automatické kontrolné váhy

Zisťovanie váhy balení – automatizované a preto bezpečné.

Automatická inšpekcia hmotnosti integrovaná do baliacich liniek pri maximálnom výkone a presnosti opakovania výrazne prispieva k vysokej hospodárnosti a procesnej bezpečnosti. Okrem toho sú kontrolné váhy MULTIVAC pôsobivé vďaka maximálnej spoľahlivosti a dlhej životnosti, nízkej spotrebe energie, jednoduchej kalibrácii a komfortnej obsluhovateľnosti.

Automatické kontrolné váhy od spoločnosti MULTIVAC zisťujú presne a spoľahlivo hmotnosť balenia a výrazne prispievajú k plneniu interných kvalitatívnych smerníc a zákonných ustanovení. Naše kontrolné váhy sú k dispozícii ako jednostopové a dvojstopové verzie a môžu sa nakonfigurovať s vyhadzovacími zariadeniami pre podhmotnostné a nadhmotnostné balenia. Okrem toho je ich možné vybaviť dodatočnými funkciami, ako napríklad na detekciu kovov.

Môžu sa jednoducho integrovať do existujúcich výrobných a baliacich systémov. Zákazníci spoločnosti MULTIVAC profitujú pritom z našej výraznej systémovej kompetencie, ktorá sa okrem inteligentného pripojenia a nadriadeného riadenia modulov zameriava aj na znižovanie stopy celej linky.

Automatická inšpekcia hmotnosti pri maximálnom výkone a presnosti opakovania výrazne prispieva k vysokej hospodárnosti a procesnej bezpečnosti. Naše systémy navyše presviedčajú nízkou spotrebou energie, jednoduchou kalibráciou a pohodlnou obsluhovateľnosťou.

Prehľad výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

  • Používateľské rozhranie s intuitívnou obsluhou
  • Integrácia inšpekčných parametrov do správy receptov
  • Jednoduché čistenie vďaka hygienickému dizajnu a rýchlouzáverom

Vysoká kvalita inšpekcie

  • Bezpečná a bezdotyková inšpekcia produktov
  • Perfektné prispôsobenie na príslušnú detekčnú úlohu a výrobné prostredie vďaka rôznym vážiacim rozsahom, rýchlostiam a šírkam pásu, ako aj rôznym vyhadzovacím zariadeniam.
  • Tuhé podstavce odolné voči krúteniu a minimalizujúce vibrácie pre maximálnu presnosť váženia

Hospodárnosť a efektívnosť

  • Vysoká dostupnosť vďaka rýchlej výmene produktov
  • Nízke náklady na údržbu vďaka maximálne bezúdržbovej konštrukcii
  • Robustná konštrukcia s dlhou životnosťou

I 210

Jednostopová kontrolná váha s vyhadzovacím zariadením je individuálne konfigurovateľná, flexibilne použiteľná a vyznačuje sa kompaktnou stopou.

Zistiť viac informácií >

I 211

Jednostopová kontrolná váha s detektorom kovov a vyhadzovacím zariadením v sebe spája kontrolu hmotnosti a detekciu kovu v jednom zariadení, pričom šetrí potrebný priestor.

Zistiť viac informácií >

I 220

Dvojstopová kontrolná váha s vyhadzovacím zariadením je individuálne konfigurovateľná, flexibilne použiteľná a vyznačuje sa kompaktnou stopou. Dvojstopové dimenzovanie zaručuje maximálnu priechodnosť.

Zistiť viac informácií >

I 221

Dvojstopová kontrolná váha s detektorom kovov a vyhadzovacím zariadením v sebe spája kontrolu hmotnosti a detekciu kovu v jednom zariadení, pričom šetrí potrebný priestor. Dvojstopové dimenzovanie zaručuje maximálnu priechodnosť.

Zistiť viac informácií >

Kontaktujte nás

Súhlas*

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >