Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Optické inšpekčné systémy

Bezpečná kontrola etikiet a tlače na úplných baleniach.

Šírka pásma našich optických inšpekčných systémov siaha od snímačov a čítačiek kódov na jednoduché kontrolné úlohy až po kamerové inšpekčné systémy na komplexnejšie požiadavky, čo sa týka kvality balení a ich označovania. Vďaka nekompromisnému inšpekčnému výkonu a kvalite naše riešenia výrazne prispievajú k účinnému, bezpečnému procesu balenia.

Optické inšpekčné systémy sa používajú na automatickú kontrolu kvality balení a ich označenia. Úlohy siahajú od kontroly etikiet a tlače až po kontrolu úplnosti balení. Vďaka svojmu spoľahlivému inšpekčnému výkonu a nemenne vysokej kvalite inšpekcie optické inšpekčné riešenia od spoločnosti MULTIVAC výrazne prispievajú k efektívnemu a bezpečnému baliacemu procesu.

Naše portfólio zahŕňa snímače a čítačky kódov na jednoduché kontrolné úlohy, ako aj kamerové inšpekčné systémy na plnenie komplexných požiadaviek. Optické inšpekčné systémy sú k dispozícii ako samostatné modely alebo sa môžu jednoducho integrovať. Môžu sa optimálne dimenzovať na individuálne požiadavky našich zákazníkov a vyznačujú sa vysokou hospodárnosťou.

Prehľad výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

  • Používateľské rozhrania s intuitívnym ovládaním
  • Jednoduché čistenie vďaka hygienickému dizajnu a rýchlouzáverom

Spoľahlivá optická inšpekcia

  • prítomnosti (etikety, potlače, produktu)
  • polohy (etikety, potlače, produktu)
  • Rozpoznávanie a kontrolu textu (OCR)
  • Čiarové kódy (čitateľnosť, obsah)
  • Vzory

Hospodárnosť a efektívnosť

  • Snímače, kamery a osvetľovacie systémy s dlhou životnosťou
  • Nízke náklady na údržbu vďaka bezúdržbovej konštrukcii
  • Robustná konštrukcia s dlhou životnosťou

I 410

Flexibilný a voľne konfigurovateľný model I 410 vykonáva optickú kotrolu balení presne a spoľahlivo. Produkty a balenia preberá buď predradené dopravné zariadenie alebo sa privádzajú manuálne. Vyraďovacie zariadenie vyraďuje chybné balenia. Obsluha sa realizuje jednoducho a bezpečne na ovládacom termináli s HMI 2.0.

I 420

Optický inšpekčný systém I 420 je možné integrovať do linky s hlbokoťažným baliacim strojom MULTIVAC a je individuálne konfigurovateľný pre príslušnú inšpekčnú úlohu. Vybavenia zahŕňa napríklad snímače na kontrolu prítomnosti produktov a etikiet, ako aj kamerové systémy na kontrolu potlače na fóliách a etiketách.

Kontaktujte nás

Súhlas*

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >