Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Krájanie a automatizované balenie

z jednej ruky

Pomocou automatických liniek pre krájanie a balenie salámových, šunkových a syrových výrobkov realizuje spoločnosť MULTIVAC optimálne pripojenie krájacích a hlbokoťažných baliacich strojov a traysealerov.

Naše celkové progresívne riešenia zahŕňajú funkcie, ako označovanie, kontrola kvality, kartónovanie, ako aj riešenia End-of-Line.

Rozsiahle portfólio

Riešenia spoločnosti MULTIVAC pre krájanie a prívod sú rovnako modulovo konfigurovateľné, ako naše hlbokoťažné baliace stroje a traysealer. To nám umožňuje realizovať línie krájania, ktoré sú presne navrhnuté pre individuálne požiadavky.

Krájacie zariadenie

Naše inovatívne krájacie zariadenia presvedčia optimálnym výsledkom rezania v rámci veľkého teplotného rozsahu, jednoduchým a rýchlym nastavením a prestavením, ako aj obzvlášť ergonomickou a bezpečnou obsluhou.

Pásový nakladač SB

Vďaka pásovému nakladaču disponujeme spoľahlivým riešením pre pripojenie krájacieho zariadenia hlbokoťažných baliacich strojov, ktoré nie sú vybavené horizontálnym nakladačom.

Manipulačné moduly

Manipulačné moduly ponúkajú najvyššiu presnosť vkladania a čo možno najväčšiu flexibilitu pri automatizovanom nakladaní hlbokoťažných baliacich strojov a traysealerov. Nakladacie riešenia s manipulačnými modulmi sú dokonale škálovateľné.

Horizontálny nakladač MHL

Hygienický nakladací systém pre nakrájané výrobky je úplne začlenený do hlbokoťažného baliaceho stroja. Tým sa nemusia premosťovať výškové rozdiely medzi krájacím zariadením a hlbokoťažným baliacim strojom. Výsledkom toho je výrazne znížený footprint linky.

Rôzne formy porcií

Porciovacia jednotka krájacieho zariadenia presne a spoľahlivo spracúva široké spektrum porciovacích úloh – od presného umiestnenia plátkov do šindľov, rovných alebo rozložených stohov cez šindeľ od tenkých až po niekoľko vrstvové porcie. Vysúvateľná, servopoháňaná porciovacia jednotka umožňuje stohovanie až do 80 mm vysokých alebo vyšších šindľových porcií, ako aj veľkých balení.

 

Flexibilná manipulácia porcií

Porcie krájacieho zariadenia môžu byť priamo prevzaté v procese balenia alebo, na základe individuálnych požiadaviek, flexibilne spracované.

Vysoká kvalita rezania, jednoduchá obsluha, znížené náklady

Krájacie zariadenia MULTIVAC presvedčia rýchlym nastavením a prestavením, optimálnymi výsledkami rezania pri vyššom výkone, ako aj obzvlášť ergonomickou a bezpečnou obsluhou.


Rezací systém MULTIVAC ponúka vynikajúcu kvalitu rezania pri vyšších výrobných teplotách a v rámci väčšieho teplotného rozsahu. Zvýšenie výťažnosti, vysoká presnosť hmotnosti a úspora Give-Away sú ďalšie výhody našej inovatívnej technológie.


Okrem splnenia náročných hygienických štandardov dosahuje krájacie zariadenie MULTIVAC najvyššiu výkonnosť, ako aj bezkonkurenčné ovládanie. Rýchla výmena výrobkov a formátov umožňuje maximálnu flexibilitu.


Vďaka jedinečnému, spoľahlivému a priestorovo úspornému pripojeniu na baliace stroje prispieva krájacie zariadenie MULTIVAC ku zrýchleniu procesov v oblasti krájania a balenia, ku zjednodušeniu a tým ku výraznému zníženiu nákladov.


 

Krájacie zariadenia MULTIVAC ponúkajú niekoľkonásobné výhody:

 • Väčší teplotný rozsah, ako aj rezanie bez mrazenia zjednodušuje prípravu výrobku
 • Spoľahlivé rezanie výrobkov s čerstvou konzistenciou umožňuje rýchlejší výrobný proces
 • Súčasné rezanie viacerých výrobkov s prispôsobenými otáčkami noža dosahuje vyšší výkon
 • Menšie konečné kúsky prispievajú ku vyššej výťažnosti
 • Rýchla a ergonomická manipulácia krájacieho zariadenia pri nastavovaní a demontáži, ako aj pri nakladaní výrobkov zvyšuje dostupnosť
 • Extrémne rýchla výmena formátov bez prestavby linky, napr. z 3 na 4 stopy, garantuje čo možno najvyššiu flexibilitu
 • MULTIVAC Hygienic Design™ umožňuje rýchle a spoľahlivé čistenie

 

 

Krájacie zariadenie MULTIVAC – Inovatívne riešenia

Inovatívny rezací systém a dizajn noža

Krájacie zariadenia MULTIVAC presvedčia svojím inovatívnym rezacím systémom. „Jemný rez“ zaručí, že výrobok bude odrezaný pod kontrolou, hladko a s minimálnym tlakom. Vďaka tomu môže byť saláma, šunka alebo syr nakrájaná presne a jemne. Dlhšie rezy, ako aj predĺžená doba životnosti noža, zaručujú vyššiu produktivitu, ako aj zníženú námahu a náklady.

Výhody:

 • Rovnomerné rozdelenie tlaku a ťahu čepele
 • Symetrické línie rezu
 • Rovnomerné rezanie vo všetkých stopách
 • Výmena noža bez odobratia protizávažia
 • Väčšia plocha prebrúsenia

 

 

Variabilný počet stôp

Krájacie zariadenia MULTIVAC sú v 1- až 8-stopovom prevedení. Keďže stopovo centrované zaťaženie zaručuje presné a tolerančné nezávislé vyrovnanie výrobkov v rezacej šachte, pri maximálnej rýchlosti a kvalite rezania sú možné najrôznejšie kombinácie plnenia. Ak v prípade viacstopového vyhotovenia nie je obsadená napríklad jedna stopa, krájacie zariadenie dosiahne napriek tomu prvotriedny výsledok rezania.

Rýchle prestavenie a čistenie

Prestavenie krájacích zariadení spoločnosti MULTIVAC pre rôzne výrobky a formáty sa vykonáva jednoducho a prostredníctvom len niekoľkých krokov. Systémy rýchlej výmeny pre chápadlá zjednodušujú a urýchľujú prestavenie pre rôzne výrobky a formát, čím sa znižuje časovo náročné upevňovanie a nastavovanie. Chápadlo krájacieho zariadenia spoločnosti MULTIVAC si nevyžaduje žiadne pneumatické prípojky. Rezací rám a všetky pásy sa dajú vymeniť rýchlo a bez pomoci nástrojov.


Výmena všetkých komponentov závislých od výrobku je možná za menej ako 5 minút. To urýchľuje procesy pre

 • prestavenie krájacích zariadení na iný počet stôp
 • prestavenie na iné výrobky a formáty
 • jednoduché a bezpečné čistenie

 

 

Znížené celkové náklady

Inovatívne technológie pre rezanie a manipuláciu s výrobkom umožňujú rýchly výrobný priebeh, ako aj vyššie výrobné teploty. To zabezpečuje šetrenie energie pri výrobnej príprave, ako aj zníženie požadovaných skladových kapacít. Vyšší výkon, vysoká dostupnosť, ako aj rýchla výmena výrobkov významne prispievajú k zníženiu celkových nákladov.

Efektívne línie krájacieho zariadenia

Pre účinné pripojenie krájacích zariadení na baliace systémy ponúka spoločnosť MULTIVAC rôzne riešenia, ktoré čo možno najlepšie spĺňajú individuálne požiadavky zákazníkov. Či je to maximálny výkon, flexibilita alebo začlenenie do prítomného vybavenia – naše celkové progresívne riešenia sa vyznačujú najvyššou účinnosťou, najjednoduchšou obsluhou a maximálnou hygienou.

Riešenie krájania s maximálnou flexibilitou

Riešenie krájania pre viacvrstvové a viacúčelové balenia

Riešenie krájania pre nové linky

Riešenie krájania pre nové linky, ako aj pre prítomné baliace stroje

Prekonzultujte vaše individuálne požiadavky
s našimi expertmi.

Kontaktujte nás teraz

Súhlas*