Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Línie krájania pre viacvrstvové a viacúčelové balenia

Aby bola pri automatickom nakladaní zaručená maximálna flexibilita a presnosť vkladania, disponuje tento koncept linky ako nakladacie riešenie manipulačnými modulmi. Spracovávajú všetky bežné formy a veľkosti porcií a umožňujú ľubovoľné vkladanie porcií do viacúčelových a viacvrstvových balení alebo špeciálnych formátov. Nakladacie riešenia s manipulačnými modulmi sú dokonale škálovateľné.

Ako baliaci systém sa použije automatický vysokovýkonný traysealer. Začlenené privádzacie zariadenie traysealera sa vyznačuje vysokou kapacitou, presnou prepravou balení a optimalizovaným footprintom.

 

Modul linky

  • Krájacie zariadenie
  • Manipulačné moduly
  • Zásobník
  • Traysealer

Výhody

  • Najvyššia flexibilita
  • Vysoká efektívnosť personálu
  • Výroba všetkých dostupných foriem porcií, obzvlášť viacvrstvových a viacúčelových balení

Nakladanie pomocou viacerých manipulačných modulov

Manipulačné moduly sú začlenené do riadenia linky. Tým kontroluje riadenie MULTIVAC celkový proces, od krájania výrobkov až po zapečatenie naplnených balení. Tým je zabezpečená maximálna účinnosť a môže sa úplne zabrániť prestojom.

Kamerové systémy manipulačných modulov rozpoznávajú vrstvy a polohy prichádzajúcich porcií. To umožňuje opravu uloženia, ako aj orientácie porcií pri vkladaní do balení do kavít. Okrem toho výrazne pôsobí maximálna flexibilita so zreteľom na počet porcií a vrstiev na balenie.

Manipulačné moduly MULTIVAC sú vybavené na použitie v potravinárskom priemysle. Spĺňajú najnáročnejšie hygienické štandardy a sú navrhnuté pre typické čistiace procesy v potravinárskom priemysle. To zaručuje maximálnu bezpečnosť výrobku a vysokú spoľahlivosť. Zariadenia na rýchlu výmenu umožňujú rýchle prestavenie, ako aj nenáročné čistenie.