Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Riešenie krájania pre nové linky, ako aj pre prítomné baliace stroje

Pre začlenenie krájacích zariadení do baliacich liniek sú pásové nakladače zaručeným a účinným nakladacím riešením. Konfigurácie liniek s pásovými nakladačmi sú predurčené pre už nainštalované hlbokoťažné baliace stroje. V nových nakonfigurovaných linkách krájacieho zariadenia zaručuje pásový nakladač maximálnu flexibilitu pri ďalšej kombinácii krájacích zariadení a baliacich strojov.

 

 

Modul linky

  • Krájacie zariadenie
  • Pásový nakladač
  • Hlbokoťažný baliaci stroj

Výhody

  • Vysoký výkon
  • Vysoká efektívnosť personálu
  • Výroba všetkých dostupných foriem porcií
  • Variabilný počet stôp
  • Flexibilné usporiadanie linky

Prívod výrobkov pomocou pásového nakladača MULTIVAC

Pásový nakladač riadi prevzatie porcií z krájacieho zariadenia, ako aj vyrovnanie, doplnenie a vkladanie do balení s vyšším výkonom a precíznosťou. Flexibilný, modulový systém môže byť optimálne pripojený na existujúce baliace riešenia a je dostupný ako verzia začleniteľná do riadenia, aj ako samostatné vkladacie zariadenie.


Pásový nakladač sa vyznačuje hygienickým a priestorovo úsporným spôsobom výstavby. Samostatné pásové jednotky umožňujú rýchly a jednoduchý prístup ku baliacemu stroju, napríklad pre vykonanie výmeny fólie. Pre flexibilné použitie na rôznych baliacich strojoch sa môže vykonať prispôsobenie zásobníkových a vyrovnávacích pásov rýchlo a jednoducho.


Maximálny počet dobrých porcií je dosiahnuteľný vďaka voliteľnému kontrolnému systému hmotnosti. Displej umiestnený vo vkladacej oblasti baliaceho stroja zobrazuje, ktoré porcie sa musia manuálne doložiť.