Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Riešenie krájania pre nové linky

Pre konfiguráciu automatizovanej linky krájacieho zariadenia s hlbokoťažným balením umožňuje nasadenie horizontálneho nakladača jedinečný výkon a účinnosť.

Horizontálny nakladač je hygienický nakladací systém pre nakrájané výrobky, ktoré je možné úplne začleniť do hlbokoťažného baliaceho stroja. Nasadením horizontálneho nakladača sa musia medzi krájacím zariadením a hlbokoťažným baliacim strojom premostiť len veľmi malé výškové rozdiely alebo žiadne. To zníži riziko zošmyknutia porcií, zvýši presnosť pri vkladaní a minimalizuje potrebu manuálnych zásahov za účelom opravy. Odovzdanie výrobku s nižším výškovým rozdielom umožňuje optimálny uhol odovzdania medzi vkladacím pásom a balením a tým zvlášť spoľahlivé odovzdanie.


Začlenením nakladacieho systému do hlbokoťažného baliaceho stroja môže zreteľne znížiť footprint linky krájacieho zariadenia. Obzvlášť presné a jemné odovzdanie výrobku umožňuje kvalitný výstup.

 

 

Modul linky

 • Krájacie zariadenie
 • Hlbokoťažný baliaci stroj
  so začleneným horizontálnym nakladačom

 

Výhody

 • Najvyšší výkon
 • Vysoká efektívnosť personálu
 • Vytvorenie všetkých dostupných foriem porcií
 • Znížený footprint vďaka začleneniu nakladacieho modulu
  do hlbokoťažného baliaceho stroja
 • Variabilný počet stôp
 • Jednoduché čistenie
 • Neobmedzený prístup ku baliacemu stroju

 

 

 

Hlbokoťažný baliaci stroj s horizontálnym nakladačom MULTIVAC

Prostredníctvom začlenenia vkladacieho modulu do hlbokoťažného baliaceho stroja riadi tento dodatočne ku procesu balenia aj proces nakladania. To zahŕňa vyrovnanie, plnenie a vkladanie porcií. Pritom hlbokoťažný baliaci stroj automaticky prispôsobí svoj taktovací výkon výstupu krájacieho zariadenia, aby tak zabránil prestojom alebo prázdnym baleniam. To prispieva k nepretržitej výrobe, ako aj k zvýšeniu dostupnosti linky krájacieho zariadenia.