Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Riešenie krájania s maximálnou flexibilitou

Aby bola pri automatickom nakladaní zaručená maximálna flexibilita a presnosť vkladania, disponuje tento koncept linky, ako nakladacie riešenie, manipulačným modulom. Spracovávajú všetky bežné formy a veľkosti porcií a umožňujú ľubovoľné vkladanie porcií. Nakladacie riešenia s manipulačnými modulmi sú dokonale škálovateľné.

 

 

Modul linky

  • Krájacie zariadenie
  • Zásobník
  • Manipulačný modul s prepravnými pásmi a systémom Vision
  • Hlbokoťažný baliaci stroj

Výhody

  • Najvyššia flexibilita
  • Vysoká efektívnosť personálu
  • Manipulácia so všetkými dostupnými formami porcií a ľubovoľná orientácia v balení
  • Výkon nakladania škálovateľný dodatočnými robotmi
  • Prostredníctvom začlenenia prepravného pásu do bočného rámu baliaceho stroja sa minimalizujú pracovné dráhy robota a maximalizuje sa výkon nakladania.

 

 

Nakladanie pomocou manipulačného modulu

Prostredníctvom pripojenia manipulačných modulov kontroluje riadenie baliaceho stroja rovnako aj prevzatie porcie z predradeného krájacieho zariadenia, ako aj vkladanie porcií do balení. Tým sa môže úplne zabrániť prázdnym baleniam a prestojom.

Kamerový systém manipulačného modulu rozpoznáva vrstvy a polohy porcií prichádzajúcich z krájacieho zariadenia. To umožňuje opravu uloženia, ako aj orientácie porcií pri vkladaní do balení. Okrem toho výrazne pôsobí maximálna flexibilita so zreteľom na manipuláciu s výrobkami v rôznych počtoch stôp, ako aj so zreteľom na počet vrstiev na balenie.

Manipulačné moduly MULTIVAC sú vybavené na použitie v potravinárskom priemysle. Spĺňajú najnáročnejšie hygienické štandardy a sú navrhnuté pre typické čistiace procesy v potravinárskom priemysle. To zaručuje maximálnu bezpečnosť výrobku a vysokú spoľahlivosť. Zariadenia na rýchlu výmenu umožňujú rýchle prestavenie, ako aj nenáročné čistenie.