Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Manipulačné riešenia

Individualita vďaka modulárnosti – manipulačné riešenia od spoločnosti MULTIVAC.

Na manipuláciu s rôznymi produktmi v baliacom procese spoločnosť MULTIVAC poskytuje široké portfólio, ktoré sa neustále rozširuje. Spektrum zahŕňa riešenia pre automatizovanú prepravu, orientáciu, nakladanie a rozjednocovanie výrobkov, balení a kartónov s maximálnym výkonom, precíznosťou a flexibilitou – a optimálne dimenzovanie na príslušné požiadavky na výkon.

Na manipuláciu s najrozličnejšími produktmi v baliacom procese spoločnosť MULTIVAC poskytuje široké portfólio, ktoré sa neustále rozširuje. To zahŕňa riešenia pre automatizovanú prepravu, orientáciu, nakladanie a rozjednocovanie produktov, balení a kartónov. Manipulačné riešenia MULTIVAC zvyšujú procesnú účinnosť a zaručujú optimálny tok produktov. Sú k dispozícii vo všetkých výkonnostných triedach, ako aj v rôznych hygienických normách. Rôzne technológie a maximálna možná modulová konštrukcia umožňujú flexibilné prispôsobenie na individuálne požiadavky týkajúce sa aplikácií a funkcií.
Manipulačné riešenia MULTIVAC je možné jednoducho integrovať aj do existujúcich baliacich liniek. Sú rozšíriteľné pre nové požiadavky vďaka dodatočným funkciám.

Ako poskytovateľ komplexných riešení s výrazným konceptom liniek a automatizácie máme na zreteli nielen jednotlivé moduly a procesné kroky, ale aj celú baliacu linku. Optimálne dimenzovanie celkového riešenia na príslušnú aplikáciu umožňuje minimalizáciu procesných dôb pri maximálnom výrobnom množstvo. Toto prispieva k nízkym prevádzkovým nákladom a optimalizovanej stope linky.

Úplná integrácia manipulačných systémov do riadenia linky zaručuje bezpečný proces s maximálnou presnosťou a reprodukovateľnosťou. Je aj základom pre kompletnú dokumentáciu a spätnú sledovateľnosť. To zabezpečuje nepretržitú transparentnosť v rámci celého spracovateľského reťazca.

 

 

Manipulačné riešenia

Privádzanie, preprava (Converging)

Nakladanie (manipulácia)

Rozjednocovanie (Channelizing)

Downloads

Automation:
3.68 MB PDF

Download

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >