Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Manipulačné moduly

Maximálny výkon, precíznosť a flexibilita pre vaše nakladacie činnosti.

Naše manipulačné systémy sú dostupné v rôznych hygienických štandardoch a výkonových triedach. Je možné ich bez problémov integrovať do existujúcich hlbokoťažných baliacich strojov. Rôzne technológie, rovnako ako modularita riešení umožňujú flexibilné prispôsobenie príslušným požiadavkám ohľadne používania, funkcionalít, objektov a aj nakladacích a vykladacích vzorov.

Robustné manipulačné moduly od spoločnosti MULTIVAC vybavujú nakladacie úlohy s maximálnym výkonom, presnosťou a flexibilitou. Vďaka servopohonom a inovatívnym uchopovacím technológiám poskytujú vysokú energetickú účinnosť. Modulová stavebnica s rôznymi robotmi, chápadlami, pásmi a snímačmi umožňuje individuálne dimenzovanie. Niektoré manipulačné moduly je navyše možné priamo integrovať do rámu hlbokoťažných baliacich strojov. Toto umožňuje minimálnu stopu, ktorá je jedinečná na trhu. Ak sa zvýšia požiadavky na nakladacie riešenie, môžu sa aktuálne nainštalované manipulačné moduly rozšíriť o dodatočný stupeň voľnosti a snímače.

Manipulačné moduly MULTIVAC sa vyznačujú vysokou hospodárnosťou. Rýchla výmena produktov, malá spotreba energie, ako aj efektívne použitie personálu prispievajú k trvalo nízkym prevádzkovým nákladom.

Prehľad výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

  • Používateľsky prívetivé riadenie na ovládacom termináli baliaceho stroja alebo na samostatnom termináli
  • Dobrý výhľad a jednoduchá prístupnosť
  • Konštrukcia umožňujúca jednoduché čistenie a údržbu, k dispozícii v rôznych hygienických normách.

Spoľahlivé a rýchle nakladanie

  • Bezpečná manipulácia s produktmi a baleniami
  • Vysoký výkon pick-and-place vďaka veľkému pracovnému rozsahu a optimalizovaným pohybovým profilom
  • Flexibilné prispôsobenie na najrozličnejší balený tovar a balenia

Hospodárnosť a efektívnosť

  • Rýchla prestaviteľnosť vďaka jednoducho vymeniteľným uchopovacím systémom
  • Integrácia do hlbokoťažných baliacich strojov pre jedinečne kompaktnú stopu
  • Robustná, priestorovo úsporná konštrukcia s dlhou životnosťou
  • Nízke prevádzkové náklady

Kontaktujte nás

Súhlas*

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >