Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Paletovacie systémy

Paletovacie systémy spoločnosti MULTIVAC – flexibilné, spoľahlivé a efektívne.

Paletovacie riešenia podporované robotom presviedčajú maximálnou mierou flexibility, spoľahlivosti a efektivity. Vykonávajú najrozličnejšie paletovacie úlohy s optimálnym výkonom a presnosťou pri maximálnej hospodárnosti a nízkej spotrebe energie. K vysokej procesnej bezpečnosti okrem toho prispieva vysoká precíznosť a presnosť opakovania.

Paletovacie riešenia podporované robotom presviedčajú maximálnou mierou flexibility, spoľahlivosti a efektivity. Vykonávajú najrozličnejšie paletovacie úlohy s optimálnym výkonom a presnosťou pri maximálnej hospodárnosti a nízkej spotrebe energie.

Paletovacie systémy MULTIVAC manipulujú s najrozličnejšími kartónmi a plastovými boxmi ako s jednotlivými objektmi a hromadami, ako aj s paletami najrôznejších veľkostí. Softvér umožňuje vytvárať rozličné paletovacie vzory aj pre obsluhu, ktorá nebola špeciálne vyškolená.

Modulový stavebnicový systém umožňuje individuálne dimenzovanie s chápadlami, privádzacími a odvádzacími systémami, ako aj najmodernejšími snímačmi. Vďaka tomu je možné perfektné prispôsobenie sa produktom, kapacitám, odstavným plochám, ako aj predchádzajúcim a následným procesom. Inštalované paletovacie systémy je možné jednoducho vybaviť dodatočnými funkciami.

Riadenie paletovacích systémov je možné integrovať do riadenia linky. Obsluha sa realizuje pohodlne a bezpečne cez samostatné HMI. K vysokej procesnej bezpečnosti prispieva vysoká precíznosť a presnosť opakovania.

Prehľad výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

  • Dobrý výhľad a bezpečná prístupnosť
  • Rozsiahly bezpečnostný koncept s monitorovaním prístupu a vstupu

Spoľahlivé a rýchle nakladanie

  • Maximálna flexibilita, dostupnosť a efektívnosť vďaka dokonalému prispôsobeniu individuálnym požiadavkám
  • Bezpečná manipulácia s jednotlivými baleniami, boxmi, kartónmi a paletami
  • Vysoký paletovací výkon vďaka veľkému pracovnému rozsahu a optimalizovaným pohybovým profilom

Hospodárnosť a efektívnosť

  • Rýchla prestaviteľnosť vďaka jednoducho vymeniteľným uchopovacím systémom
  • Robustná konštrukcia s dlhou životnosťou
  • Nízke prevádzkové náklady

Kontaktujte nás

Súhlas*

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >