Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Pásové systémy MBS

Naše rozjednocovacie systémy – integrovateľné, spoľahlivé a efektívne.

Pásové systémy MBS ako inline alebo samostatne stojace riešenia automatizovane regulujú tok výrobkov v procese balenia – a prispievajú tým k maximálnej procesnej bezpečnosti. Vysoká efektivita pri nízkej spotrebe zdrojov a nízkych priestorových požiadavkách. Výkon a aj vzdialenosť balení je pritom možné presne nadimenzovať primerane požiadavkám predchádzajúcich a nasledujúcich systémov.

Robustné rozjednocovacie systémy MBS privádzajú výstup viacstopových baliacich systémov do jednej stopy. Systémy MBS pritom dokážu vytvárať konštantný odstup medzi baleniami. Táto funkcia je potrebná predovšetkým pre integráciu kontrolných váh do baliaceho procesu. Systémy MBS sa používajú takisto na reguláciu toku produktov.

Rozjednocovacie systémy MBS sú voliteľne k dispozícii s pevným počtom stôp alebo vo viacformátovom usporiadaní. Niektoré modely je možné navyše integrovať priamo do výstupnej oblasti baliaceho stroja. Toto umožňuje baliace riešenia s minimalizovanou stopou.

Vďaka svojej, hygienickej konštrukcii sa môžu čistiť úplne namokro. Použitie ušľachtilej ocele prispieva k jednoduchosti čistenia a dlhej životnosti. Ako pohony sa používajú frekvenčne riadené trojfázové motory, ako aj servopohony. Tieto umožňujú vysokú presnosť polohovania. Rozjednocovacie systémy MBS je možné vybaviť snímačmi, inšpekčnými systémami, ako aj zariadeniami na vylučovanie balení.

Prehľad výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

  • Používateľsky prívetivé riadenie na ovládacom termináli baliaceho stroja alebo na samostatnom termináli
  • Dobrý výhľad a jednoduchá prístupnosť
  • MULTIVAC Hygienic Design™ pre rýchle a bezpečné čistenie

Spoľahlivé rozjednocovanie

  • Príslušná kombinácia pásov a vodiacich pásov zaručuje spoľahlivé rozjednocovanie s vysokým výkonom
  • Individuálna konfigurácia pre individuálne rozjednocovacie úlohy

Hospodárnosť a efektívnosť

  • Rýchla prestaviteľnosť vďaka viacformátovému usporiadaniu
  • Integrácia do baliacich strojov pre jedinečne kompaktnú stopu
  • Integrácia dodatočných funkcií, ako napríklad inšpekcia, etiketovanie a vyhadzovanie, umožňuje vytvorenie liniek s vysokou priestorovou efektívnosťou
  • Robustná konštrukcia s dlhou životnosťou
  • Nízke prevádzkové náklady

Kontaktujte nás

Súhlas*

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >