Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Pásové systémy MCS

Automatizácia privádzania a prepravy pre maximálnu efektivitu.

Pásové systémy MULTIVAC sa vyznačujú vysokou účinnosťou, dlhou životnosťou a flexibilitou. Sú optimalizované tak, aby boli zabezpečené privádzanie a preprava výrobkov, misiek a balení s maximálnym výkonom pri minimálnej spotrebe zdrojov a optimálnom využití dostupnej plochy. Náklady na investície a prevádzkové náklady sú nízke, ale dodatočný úžitok pre zákazníka je vysoký.

Pásové systémy MULTIVAC sú univerzálne použiteľné. Bezpečne, hospodárne a hygienicky automatizujú privádzanie produktov a zásobníkov k baliacim strojom, privádzanie balení k následným modulom, ako aj odvádzanie kartónov.

Pásové systémy MULTIVAC sa vyznačujú vysokou účinnosťou, dlhou životnosťou a hospodárnosťou. Modulový stavebnicový systém s rôznymi tvarmi a dĺžkami pásov umožňuje individuálne dimenzovanie na špecifické požiadavky. Pásové systémy MULTIVAC je možné jednoducho integrovať do baliacich liniek a ich riadiacich jednotiek. Ako samostatné riešenia pracujú nepretržite alebo sú riadené snímačmi. Ich obsluha je jednoduchá, intuitívna a bezpečná. Čistenie a údržbu je možné vykonať rýchlo vďaka ergonomickému dizajnu.

Prehľad výhod

Hospodárnosť a efektívnosť

  • Nízke investičné a prevádzkové náklady
  • Materiály pásu s nízkym opotrebovávaním
  • Robustná konštrukcia s dlhou životnosťou

Spoľahlivé privádzanie a preprava

  • Bezpečná manipulácia s produktmi a baleniami
  • Voľne konfigurovateľné vďaka bočným vedeniam, výškovo nastaviteľným nohám, snímačom a vyhadzovacím zariadeniam atď.

Jednoduchá a bezpečná obsluha

  • Ergonomicky usporiadané ovládacie prvky
  • Obojstranne voľná dostupnosť
  • Maximálny možný priestor pre nohy pre manuálne činnosti
  • MULTIVAC Hygienic Design™ pre jednoduché a bezpečné čistenie

Downloads

Conveyor systems:
Converging and transport
5.99 MB PDF

Download

Automation:
3.68 MB PDF

Download

Kontaktujte nás

Súhlas*

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >