Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Pásový nakladač

Preberanie z krájacích zariadení, zarovnávanie, stohovanie a vkladanie – jedno riešenie.

MULTIVAC Belt Loader je dôležitým prvkom automatizácie medzi krájacím zariadením a baliacim strojom. Flexibilný, modulárny systém sa vyznačuje hygienickým a mimoriadne priestorovou úsporným dizajnom a zaručuje preberanie porcií nárezu, ako aj zarovnávanie, stohovanie a vkladanie do obalov s maximálnou precíznosťou a účinnosťou.

Pásový nakladač MULTIVAC riadi prevzatie porcií z krájacieho zariadenia, ako aj vyrovnanie, doplnenie a vkladanie do balení s vyšším výkonom a precíznosťou. Flexibilný, modulový systém môže byť optimálne pripojený na existujúce baliace riešenia a je dostupný ako verzia začleniteľná do riadenia, aj ako samostatné vkladacie zariadenie.

Pásový nakladač sa vyznačuje hygienickým a priestorovo úsporným spôsobom výstavby. Samostatné pásové jednotky umožňujú rýchly a jednoduchý prístup k baliacemu stroju, napríklad pre vykonanie výmeny fólie. Pre flexibilné použitie na rôznych baliacich strojoch sa môže vykonať prispôsobenie zásobníkových a vyrovnávacích pásov rýchlo a jednoducho.

Pásový nakladač MULTIVAC sa vyznačuje vysokou hospodárnosťou. Rýchla výmena produktov, malá spotreba energie, ako aj efektívne použitie personálu prispievajú k trvalo nízkym prevádzkovým nákladom.

Prehľad výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

  • Dobrý výhľad a jednoduchá prístupnosť
  • MULTIVAC Hygienic Design™ pre rýchle a bezpečné čistenie
  • Dostupné ako integrovateľná verzia a takisto ako samostatné vkladacie zariadenie

Spoľahlivé a rýchle nakladanie

  • Bezpečné podávanie a vkladanie najrozmanitejších produktov a tvarov porcií
  • Flexibilné prispôsobenie rôznym krájacím zariadeniam a baliacim systémom

Hospodárnosť a efektívnosť

  • Možnosť rýchlej prestavby
  • Robustná, priestorovo úsporná konštrukcia s dlhou životnosťou
  • Maximálna flexibilita pri ďalšej kombinácii krájacích zariadení a baliacich strojov
  • Nízke prevádzkové náklady

Kontaktujte nás

Súhlas*

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >