Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Obalové riešenia

Naše obalové riešenia ponúkajú pridanú hodnotu – v každom ohľade.

Naše rozsiahle portfólio produktov, ukážkové koncepty balenia a aj diferencovaná ponuka systémových riešení predchádzajúcich procesu, ako aj nasledujúcich po procese balenia sú jedinečné na trhu – rovnako ako rozmanitosť baliacich materiálov,, ktoré je možné efektívne spracovať na štandardných strojoch. Pretože mať najlepšiu ponuku vo svojej triede je záväzok. Teraz a aj v budúcnosti.

Vďaka našim inovatívnym riešeniam v oblasti hlbokoťažného balenia, balenia do balíkov a vriec, ako aj vďaka našim pásovým systémom a kartónovaniu, patrí spoločnosť MULTIVAC už mnoho desaťročí medzi najúspešnejších poskytovateľov na globálnom trhu.

Naše portfólio je rovnako rozmanité ako technológie a štandardy, ktoré sme vyvinuli pre najrôznejšie oblasti použitia a výrobky. Dôsledne sa zameriavame na potreby našich zákazníkov – a realizujeme riešenia, ktoré vytvárajú predovšetkým pridanú hodnotu. S ohľadom na efektívnosť využívania zdrojov, bezpečnosť procesov a prevádzky, hygienu a reprodukovateľnosť.

Zákazníci po celom svete oceňujú vysokú flexibilitu a variabilitu našich konceptov strojov, ktorú dosahujeme vďaka modulovému spôsobu výstavby, ako aj inteligentnému začleneniu dodatočných funkcií a komponentov. Vďaka našim osobitým skúsenostiam v celkovom procese, ako aj pri jednotlivých procesných krokoch, ako je tvarovanie a rezanie, dokážeme úspešne realizovať vysoko komplexné riešenia bez vzniku rizika pre našich zákazníkov.

Vzhľadom na to, že každá spoločnosť má špecifické požiadavky a ciele, prispôsobujeme stroje a baliace materiály individuálne podľa príslušných potrieb – a pre optimálny výsledok balenia zohľadňujeme súčinnosť materiálov, atmosféru, stroj a výrobok.

Udržateľné balenie

Znížená spotreba baliaceho materiálu. Optimalizovaná recyklovateľnosť. Baliace materiály z obnoviteľných zdrojov.

Podporujeme vás pri zvyšovaní recyklovateľnosti vašich balení a znižovaní spotrebu plastov. Poradcovia MULTIVAC, experti na baliace materiály a aplikační technici sú tu pre vás na celom svete!

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >