Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Skin-pack balenia

Atraktívna prezentácia a maximálna trvanlivosť

Pri vákuovom balení typu skin-pack sa balený produkt celoplošne zataví na tvarovo stálej podkladovej fólii alebo na vopred zhotovenej podložke špeciálnou skin-fóliou.

S technológiami MultiFresh™ a Isopak ponúka MULTIVAC rôzne možnosti na výrobu vákuových balení skin-pack.

MultiFresh™ - vákuové balenie skin-pack pre optimálnu prezentáciu produktov a trvanlivosť

Balenia MultiFresh™ obopínajú produkt ako druhá pokožka. Horná fólia tesne a bez napätia obopne produkt bez toho, aby zmenila jeho tvar alebo hranovanie. Preto sa aj ostré alebo tvrdé predmety ako kosti, rybie kosti a škrupiny bezpečne obalia.

Pretože skin-fólia obsah balenia fixuje a celoplošné navarenie bráni unikaniu kvapalín z produktov, je možné pomocou balení MultiFresh™ zhotoviť vztýčenú, visiacu alebo ležiacu prezentáciu produktu. Ďalšou výhoda spočíva v
trvanlivosti zabalených produktov.

Pre tento proces balenia sa používajú pre túto technológiu vyvinuté baliace stroje MULTIVAC a inovatívne obalové materiály MultiFresh™. Vďaka perfektnej súhre stroja a obalového materiálu vznikajú veľmi kvalitné a atraktívne vákuové balenia skin-pack.

Použitie

Balenia MultiFresh™ sú vhodné predovšetkým pre hodnotné produkty v sektoroch mäsa a mäsových výrobkov, rýb a morských plodov, hydiny, hotových jedál, syrov a paštét. Produkty so sklonom k unikaniu štiav sa dajú tiež zabaliť s technológiou MultiFresh™ ako napríklad potraviny so zvýšenými požiadavkami na trvanlivosť. Tento spôsob balenia je vhodný pre produkty s výškou maximálne 125 mm, pričom produkt môže presahovať rovinu spodnej fólie až o 90 mm.

Výhody

Balenie MultiFresh™ sa vyznačuje tým, že prirodzene prezentuje kvalitu a čerstvosť, farbu a štruktúru produktu a produkt fixuje bez pnutia. Celoplošným zatavením sa únik tekutín produktu účinne redukuje. Pomocou integrovaného odtrhávacieho rohu sa dá balenie ľahko otvoriť. Zafarbením, metalizovaním, potlačením, vyrazením dezénu sa dá balenie MultiFresh™ zhotoviť v atraktívnej a informácie poskytujúcej podobe. Okrem iného sa podstatne predĺži trvanlivosť baleného výrobku.

Baliace stroje a obalové materiály

Ako systém balenia sú použiteľné prieťažné baliace stroje a stroje baliace do zatavených misiek. Zatiaľ čo u stroja baliaceho do zatavených misiek sa používajú dostatočne dimenzované štandardné misky, proces balenia do prieťažnej fólie umožňuje individuálnu úpravu podložky balenia. Tá môže byť napríklad vybavená rebrovaním, kruhmi, vyrazeným vzorom alebo podobným tvarovaním, ktoré slúži na zvýšenie stability balenia, na optickú úpravu a na profilovanie značky.

Balenia MultiFresh™ sa môžu vyrábať na nasledujúcich strojoch:

  • stroj baliaci do prieťažnej fólie R 105 MF
  • stroj baliaci do prieťažnej fólie R 175 MF
  • stroj baliaci do prieťažnej fólie R 275 MF
  • stroj baliaci do prieťažnej fólie R 575 MF
  • stroj baliaci do zatavených miesiek


K technológii MultiFresh™ patrí rozsiahly program skin-fólií, ktorý je určený špeciálne pre požiadavky strojov MultiFresh™.

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku balenia, zahrňuje program fólií pre MultiFresh™ horné a dolné fólie rôznej kvality. Program horných fólií je prispôsobený rôznym formám a výškam produktov. Preto sa dajú samostatne atraktívne a bezpečne zabaliť produkty s vysokým presahom a produkty s dielmi s ostrými hranami. Dolné fólie sú k dispozícii v rôznych farbách, hrúbkach a s rôznymi trhacími vlastnosťami. Všetky fólie MultiFresh™ vyrábajú poprední výrobcovia. Tieto fólie spĺňajú všeobecne platné normy a štandardy.

Packaging Solutions:
MultiFresh™
4.54 MB PDF

Download

Isopak: atraktívna prezentácia produktov vo vákuovom balení skin-pack

Pri technológii Isopak produkt po obvode tesne obklopí horná fólia, ktorá sa celoplošne zvarí so spodnou fóliou. Rámcové zvarenie pozdĺž obrysu balenia ponúka doplnkovú bezpečnosť balenia. To zabezpečuje atraktívny vzhľad balenia a predlžuje dobu trvanlivosti produktu, pretože zabraňuje úniku štiav.

Použitie

Balenia Isopak sú vhodné pre narezaný tovar alebo rybie filé s výškou maximálne 20 mm. Produkty so sklonom k unikaniu štiav sa dajú tiež zabaliť ako potraviny so zvýšenými požiadavkami na trvanlivosť.

Výhody

Balenia Isopak umožňujú dosiahnuť maximálnu trvanlivosť balených produktov ako aj vytvoriť atraktívnu prezentáciu - aj vo visiacej alebo stojacej polohe. Tesne priliehajúcou hornou fóliou sa kvalita baleného výrobku zvýrazní. Narezané produkty sa na seba nelepia. Pomocou integrovaného odtrhávacieho rohu sa dá balenie ľahko otvoriť. Veľké spektrum obalových materiálov popredných výrobcov fólií poskytuje rôzne možnosti úpravy, vrátane trblietajúcich sa a metalizovaných povrchov.

Baliace stroje a obalové materiály

Balenia Isopak sa dajú vyrábať na nasledujúcich strojoch:

  • stroj baliaci do prieťažnej fólie R 265
  • stroj baliaci do prieťažnej fólie R 565


Ako obalový materiál sú pre Isopak potrebné vhodné Skin-fólie.