Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Zmrštitelné balenia

Tesne priliehajúce balenia

Pri zmrštitelných baleniach sa balený výrobok vákuovo zabalí do zmrštitelnej špeciálnej fólie. Zmršťovacie vlastnosti fólie sa aktivujú krátkym kontaktom s horúcou vodou. Tým sa fólia zmrští a tesne obopne produkt.

FormShrink

FormShrink® je cenovo efektívna a automatizovaná alternatíva balenia zmršťovacími vrecami. Pre proces balenia FormShrink® sa používajú fólie s vysokou prieťažnosťou s osobitnými zmršťovacími vlastnosťami, ktoré sa aktivujú v zmršťovacom tuneli. Výsledok: atraktívne balenia, ktoré produkty úplne obopínajú ako druhá pokožka. Pritom sa minimalizujú presahujúce zvyšky fólie známe pri tradičných zmršťovacích baleniach. Okrem toho možno balenie vybaviť otváracou hranou pre jednoduché a pohodlné otváranie.

Použitie

Osobitne účinný postup balenia FormShrink® sa dá použiť pre všetky potraviny vhodné na balenie zmršťovacou fóliou ako čerstvé mäso a mäsové prípravky, hydina, syry alebo produkty dennej spotreby. Balenia FormShrink® sa okrem toho hodia aj ako prepravné balenia pre naporciované kusy.

Výhody

S procesom balenia FormShrink® dostane každý produkt individuálne balenie na mieru bez ohľadu na jeho tvar a rozmery. Preto sa môžu produkty zabaliť nezávisle od obmedzeného výberu veľkostí vriec a nevkusných proporcií vriec. Integrovaný tvarový rez presne a automaticky oddelí presahujúce časti fólie. Balenia FormShrink® možno voliteľne vybaviť trhacím pásom, ktorý umožní jednoduché a kontrolované otváranie balenia.

Fólie FormShrink® sú transparentné a sú k dispozícii v širokom spektre štandardných farieb ako aj individuálnych farebných odtieňov. To umožňuje realizovať rôzne možnosti vyhotovenia balenia aj pre balenia zhotovené zmršťovaním. Rámcové zváranie stroja baliaceho do prieťažnej fólie vytvára zvárané švy s osobitnou pevnosťou a trvanlivosťou. Balenia preto ponúkajú zvýšenú bezpečnosť pri skladovaní, preprave a celej logistike až ku koncovému spotrebiteľovi. Plnením priehlbín pre balenie zhora ako aj použitím voliteľných ukladacích šablón sa optimalizuje čistota zváraných oblastí a tým aj kvalita zváraných švov.

Prostredníctvom formy schválenej pre balený produkt a použitím osobitne tenkých fólií FormShrink® sa môže znížiť spotreba obalového materiálu až o 20 % v porovnaní s tradičnými zmršťovacími vrecami alebo až o 50 % v porovnaní s PVC baleniami v miskách.

Účinný proces ťahania s vyšším výkonovým taktom a jednoduchá automatizovateľnosť privádzania produktu umožňujú maximálny výkon pri konštantnej vyššej kvalite a presnosti balenia. 

Baliace stroje a obalové materiály

Balenia FormShrink sa môžu vyrábať na na stroji baliacej do prieťažnej fólie R 155, R 255 a R 555.

Spoločnosť MULTIVAC ponúka pre výrobu balení FormShrink® rozsiahly program fólií, ktorý je určený špeciálne pre požiadavky strojov FormShrink®. Zladením baliacich strojov, obalových materiálov a zmršťovacieho zariadenia vznikajú automatizované bezpečne spracovávané zmršťované balenia s vysokým výrobným výkonom v rozhodujúcej kvalite.

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku balenia, program fólií FormShrink® zahrňuje horné a dolné fólie rôznej kvality. Program fólií je prispôsobený rôznym formám a výškam produktov. Preto sa dajú samostatne atraktívne a bezpečne baliť aj veľmi malé alebo veľké produkty a balené výrobky s dielmi s ostrými hranami. Všetky fólie FormShrink® vyrába spoločnosť Krehalon Industrie B.V. Tieto fólie spĺňajú všeobecne platné normy a štandardy.