Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Hlbokoťažné baliace stroje

S našimi hlbokoťažnými baliacimi strojmi stanovujeme normy. Celosvetovo.

Špičková technológia „Made in Germany“ – hlbokoťažné baliace stroje MULTIVAC sa už po desaťročia úspešne používajú všade vo svete. A sú ukážkové – čo sa týka strojárskej technológie, spotreby zdrojov, procesnej bezpečnosti, efektivity, flexibility, reprodukovateľnosti a obsluhovateľnosti. Jedinečné portfólio ponúka pritom najhospodárnejšie riešenie pre každú požiadavku

Ako celosvetovo popredný výrobca hlbokoťažných baliacich strojov stanovujeme normy. Všade na svete.

Sortiment strojov spoločnosti MULTIVAC je jedinečný na trhu – a čo sa týka veľkosti, výkonu a funkčnosti ponúka pre každú požiadavku hospodárne riešenie. Naše kompaktné hlbokoťažné baliace stroje, ako aj naše vysokovýkonné hlbokoťažné baliace stroje a nový stroj X-line sa vyznačujú najvyššou efektívnosťou, spoľahlivosťou, životnosťou a variabilitou. Modulová konštrukcia a široká stavebnica umožňujú individuálne dimenzovanie každého stroja s maximálnym výkonom pri optimálnom využití dostupnej plochy.

Ako poskytovateľ kompletných riešení s vysokou kompetenciou v oblasti aplikácií sa zameriavame nielen na investičné a prevádzkové náklady našich zákazníkov, ale predovšetkým na perfektné výsledky balenia. Preto dôsledne navzájom prispôsobujeme stroje a baliace materiály a vždy zohľadňujeme súhru baliaceho materiálu, baliacej atmosféry, stroja a výrobku.

Šité na mieru sú takisto aj naše bezpečnostné a hygienické koncepty. Hlbokoťažné stroje od spoločnosti MULTIVAC poskytujú vzhľadom na procesnú bezpečnosť, reprodukovateľnosť a pohodlie obsluhy presne tie štandardy, ktoré sú potrebné pre príslušné výrobné prostredie. Nie viac, ani menej.

Hlbokoťažné baliace stroje

Kompaktné hlbokoťažné baliace stroje

Výkon: ★★★✩✩

malé až stredne veľké dávky

Maximálna hĺbka ťahu: 130 mm

Dĺžky odťahu: < 500 mm

Šírky fólií: 250, 285, 320, 355, 420, 459 mm

Vysokovýkonné hlbokoťažné baliace stroje

Výkon: ★★★★★

veľmi veľké dávky, rýchla zmena výrobku

Maximálna hĺbka ťahu: 230 mm

Dĺžky odťahu: < 1300 mm

Šírky fólií: 320, 355, 420, 459, 560 mm

X-line hlbokoťažné baliace stroje

Výkon: ★★★★★ | Smart Services: ★★★★★

veľmi veľké dávky, rýchla zmena výrobku

Maximálna hĺbka ťahu: 230 mm

Dĺžky odťahu: < 1300 mm

Šírky fólií: 320, 355, 420, 459, 560 mm

Hlbokoťažné baliace stroje na lekárske a farmaceutické produkty

Spektrum výbavy hlbokoťažných baliacich strojov MULTIVAC je možné prispôsobiť osobitným požiadavkám lekárskych sterilných produktov a farmaceutikám. Ponúkame stroje vo všetkých výkonnostných triedach vhodne pre príslušný objem výroby, ako aj potrebné hygienické štandardy.

X-line hlbokoťažné baliace stroje

Maximálna bezpečnosť balenia. Konštantná kvalita balení. Maximálny výkon. Trvácny.

S X-line definuje spoločnosť MULTIVAC nové hlbokoťažné balenie. Vďaka kompletnej digitalizácii, rozsiahlej senzorike a spojeniu s MULTIVAC Cloud vytvára stroj X-line novú dimenziu, čo sa týka bezpečnosti balenia, kvality, výkonu, ako aj perspektívy.

Downloads

Thermoforming packaging machines:
Food
8.70 MB PDF

Download

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >