Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Hlbokoťažné baliace stroje X-line pre potravinársky priemysel

'Spoločnosť MULTIVAC, ako celosvetovo popredný výrobca hlbokoťažných baliacich strojov, stanovuje normy. Náš sortiment strojov je jedinečný, čo sa týka veľkosti, výkonu a funkčnosti. 

 

S ďalšou generáciou hlbokoťažného baliaceho stroja, X-line, podporuje spoločnosť MULTIVAC digitalizáciu baliacich procesov a riešenia priemyslu 4.0 /IoT.

Na základe kompletnej digitalizácie, rozsiahlej senzoriky a spojenia s MULTIVAC Cloud vytvára stroj X-line novú dimenziu, čo sa týka bezpečnosti balenia, kvality a výkonu.

X-line Thermoforming packaging machine RX 4.0

 

Maximálna bezpečnosť balenia

 

Konštantná kvalita balení

 

Maximálny výkon

 

Spôsobilý pre budúcnosť

Multi Sensor Control

Stroj X-line poskytuje doteraz nevídaný stupeň senzoriky, vďaka čomu riadenie Multi Sensor Control zaznamenáva všetky relevantné čiastkové procesy. Senzorika permanentne sníma v uzatvorených regulačných okruhoch najrozličnejšie procesné hodnoty, ako napríklad pre tvarovanie, odčerpávanie a zváranie. Aj nástroje na tvarovanie a zváranie sú cez elektronické senzorové moduly integrované do senzorovej regulácie. Všetky procesné kroky sa optimálne kombinujú, produktové a systémové odchýlky sa v maximálnej možnej miere automaticky kompenzujú a relevantné chybné nastavenia zo strany obsluhy sa automaticky rozpoznajú a zobrazia. Vďaka tomu stroj X-line pracuje permanentne na optimálnom prevádzkovom bode.

 

MULTIVAC Pack Pilot

MULTIVAC Pack Pilot umožňuje optimálne nastavenie stroja a podpory riadenia. Výberom vlastností balenia, baliaceho materiálu a výrobku, ako aj údajov o nástrojoch sa stroj automaticky parametrizuje pri vytvorení nových receptov na optimálny prevádzkový bod. Vďaka tomu je stroj použiteľný aj bez špeciálnych znalostí používateľa. Pack Pilot má prístup k rozsiahlym odborným znalostiam, ktoré profitujú z viac ako 1 000 nových baliacich riešení ročne. Bez strát pri rozbehu vytvára stroj X-line balenia s maximálnou bezpečnosťou balenia, konštantnou kvalitou a maximálnou výkonnosťou.  

X-tools

Nová generácia nástrojov X-line, X-tools, zaručuje najnižšie prevádzkové náklady na trhu. X-tools disponujú rozsiahle novinky z oblasti konštrukcie, senzoriky a akčných členov. Umožňujú kratšie doby odsávania a tým prispievajú k vyššiemu taktovaciemu výkonu. Voliteľne je možné X-tools vybaviť užšou šírkou okrajovej pásky. Vďaka tomu je možné znížiť odpadky fólií až o 30 percent. Všetky nástrojové prvky sú kódované a následne identifikované hlbokoťažnými baliacimi strojmi. Pri správnej inštalácii nástroja sa stroj automaticky parametrizuje a umožní optimálne riadenie procesov. Predovšetkým pri strojoch s častou zmenou formátu sa vďaka tomu zvyšuje bezpečnosť obsluhy.

 

Používateľské rozhranie HMI 3.0

X-line je vybavený inovatívnym konceptom obsluhy. Intuitívne použiteľné viacdotykové používateľské rozhranie HMI 3 poskytuje vysoké rozlíšenie a zodpovedá obslužnej logike dnešných mobilných zariadení. Umožňuje ešte jednoduchšie a bezpečnejšie obslužné procesy a dá sa individuálne nastaviť na príslušnú obsluhu. To zahŕňa rozdielne prístupové práva a jazyky obsluhy. Prihlasovanie používateľov sa realizuje bezkontaktne pomocou RFID čipových kariet. Všetky relevantné parametre stroja sa zobrazujú na jednej strane obrazovky.

 

 

Maximálna bezpečnosť balenia

 

Konštantná kvalita balení

 

Maximálny výkon

 

Spôsobilý pre budúcnosť

MULTIVAC X-line RX 4.0

 

Ocenenie  

Stroju X-line bola na veľtrhu Anuga FoodTec udelená zlatá cena International FoodTec Award 2018.

Downloads

X-line_RX_4.0_EN_range.pdf:
3.35 MB PDF

Download

Kontaktujte nás

Súhlas*

Rozhovor s Guidom Spixom, vedúcim riaditeľom a hlavným technickým riaditeľom spoločnosti MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

„Výhody sú jasné: sledovanie zákaziek v reálnom čase, top aktuálne súbory údajov, optimalizácia priebežných dôb a v neposlednom rade aj dodržiavanie dodacích termínov a možnosť rýchlo reagovať na potreby trhu.“

„Pod pojmom Smart Services zahŕňame servisné balíčky, ktoré prispievajú k ďalšej optimalizácii a zabezpečeniu efektívnejších baliacich procesov u našich zákazníkov.“

> Prečítať si článok teraz