Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Výučba na špičkovej úrovni.

Profitujte z kompetencií skúseného výrobcu strojov a jeho najlepších produktov.

V rôznych povolaniach potravinárskeho priemyslu je technika vákuového balenia vynikajúcou pomôckou.

Vákuovače MULTIVAC boli vyvinuté pre najrozličnejšie požiadavky v potravinárskom remesle. Preto sa ideálne hodia ako didaktická pomôcka vo vzdelávaní: budúci mäsiari, syriari a kuchári sa naučia hygienické, šetrné a efektívne balenie čerstvých aj spracovaných produktov. Nedozvedia sa len, ako predĺžiť trvanlivosť kvalitných potravín, ale aj ako sa dá zlepšiť ich kvalita. Skrátka: spoznajú rozmanité výhody vákuového balenia v ich príslušnej profesii.

Hygiena je najvyšším prikázaním potravinárskeho priemyslu. Dozveďte sa, ako sa dá použitím moderných vákuovačov optimalizovať hygiena.

Používanie moderných vákuových komorových strojov umožňuje prezentáciu hygienických prác v potravinárskom priemysle. Študenti odborných učilíšť sa napríklad naučia, ako sa dá procesom balenia zlepšiť trvanlivosť produktov a ako sa dá spoľahlivo zabrániť spáleniu mrazom.

 

Hospodárnosť a efektívnosť sú zárukou úspechu. Sprostredkujte vašim študentom, ako sa prostredníctvom baliacich riešení podľa potreby dajú optimalizovať vnútropodnikové procesy.

Používanie výkonných komorových strojov na odbornom učilišti umožňuje názornú ukážku optimalizovaných procesov pri spracovávaní a zušľachťovaní potravín. Študenti odborných učilíšť uvidia, ako kvalitné vákuové balenia môžu poskytnúť podporu pri porciovaní, marinovaní, zušľachťovaní a zrení. Dozvedia sa, aký to má účinok na internú organizáciu, logistiku a predaj produktov. V neposlednom rade, použitím vákuovacieho stroja ako procesnej pomôcky sa môže sprostredkovať, ako sa dá minimalizovať množstvo odpadu a nepodarkov.

 

Zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi je naša budúcnosť. Dozveďte sa, ako sa dá predĺžiť trvanlivosť a znížiť plytvanie potravinami.

Vďaka moderným vákuovým strojom sa dá názorne ukázať, ako možno odstránením kyslíka, resp. použitím ochrannej atmosféry, predĺžiť trvanlivosť potravín. Vákuum, resp. ochranná atmosféra, sa pritom presne vyladí na príslušný produkt. Potraviny si v hygienických baleniach uchovajú dlhšie svoju čerstvosť, chuť, chutný vzhľad a konzistenciu – a sú tak nielen kvalitné, ale aj podstatne prispievajú k zníženiu nákladov a množstva odpadu.

Flexibilita je skutočnou konkurenčnou výhodou. Využite možnosti použitia výkonných vákuovačov v rôznych profesiách.

Vákuovače ponúkajú v potravinárskom priemysle rôzne možnosti použitia. V mäsiarskom remesle vám napríklad pomáhajú pri rýchlom a hygienickom procese marinovania. V syrárňach, mäsiarstvach a obchode s rybami umožňujú výrobu atraktívnych predajných balení. Reštaurácie si cenia výhod vákuových balení pri varení metódou Sous-Vide. A mäsiari profitujú, okrem iného, zo zušľachtenia produktov metódou Dry-Aging.

Vákuovače MULTIVAC sú ideálnym riešením pre rozmanité požiadavky remesiel spracovávajúcich potraviny.

Spoločnosť MULTIVAC je popredný výrobca vákuových komorových strojov. Naše portfólio pre najrozličnejšie požiadavky v potravinárskom remesle zahŕňa stroje v najrôznejších vyhotoveniach. Výkonné stolové a stacionárne stroje sa vyznačujú mimoriadne jednoduchou a intuitívnou manipuláciou. Vďaka spoľahlivosti, dlhej životnosti a komplexnému servisu sú naše vákuovače perfektným nástrojom na výučbu.