Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Obalové materiály

Rozmanitosť – fólie, misky, vrecká, materiál na báze papiera.

Optimálny výsledok balenia je založený predovšetkým na osvedčenej technológii stroja a perfektne odladených materiáloch. Pri vývoji a výrobe vhodných fólií, misiek, vreciek, ako aj materiálov na báze papierového vlákna spolupracujeme preto výlučne s poprednými výrobcami – okrem toho zohľadňujeme najvyššie medzinárodné normy v príslušných odvetviach.

MULTIVAC ponúka široké spektrum obalových materiálov, ktoré sú perfektne zladené s našimi baliacimi systémami, a tým zaručujú optimálne výsledky balenia. Portfólio zahŕňa fólie, misky a vrecká, ako aj materiály na báze papierového vlákna. Pritom spolupracujeme výlučne s poprednými výrobcami.

Všetky obalové materiály od MULTIVAC sa vyrábajú so zohľadnením najvyšších medzinárodných štandardov pre baliace materiály pre kontakt s potravinami. Výroba nášho portfólia produktov prebieha so zohľadnením príslušných štandardov, ako sú HACCP, BRC/IoP, ako aj príslušných nariadení EÚ a FDA.

Fólie

Naša kľúčová kompetencia: obaly na fóliovom základe Ponúkame našim zákazníkom fundovanú expertízu a skúsenosť pri spracovaní hlbokoťažných fólií. S naším rozsiahlym portfóliom produktov pokrývame vaše individuálne požiadavky a radi vám poradíme ohľadom optimálneho spracovania príslušných materiálov.

Fólie na dosiahnutie optimálnych výsledkov balenia

Náš program fólií obsahuje výlučne materiály, ktoré boli dôkladne testované v našom aplikačnom centre a v súlade s našimi baliacimi systémami zaručujú optimálne výsledky balenia. Náš program obsahuje takisto fólie, ktoré boli vyvinuté spoločne s poprednými výrobcami fólií špeciálne na spracovanie s technológiami MULTIVAC. S týmito materiálmi dosiahnete optimálne výsledky balenia, pokiaľ ide o kvalitu a efektívnosť nákladov. Týka sa to okrem iných aj fóliového programu MultiFresh™, ktorý je zameraný na rôzne kvality spodných a vrchných fólií určených na výrobu vákuových skinovacích obalov.

Maximálna kvalita a procesná bezpečnosť

Náš program fólií obsahuje výlučne materiály popredných výrobcov, ktoré spĺňajú platné normy a smernice priemyslu potravinárskych obalov.

Náš program fólií neustále zdokonaľujeme spoločne s našimi priemyselnými partnermi a prispievame tak k optimálnej spracovateľnosti týchto materiálov na našich strojoch, a tým k optimálnym výsledkom balenia.

Fólie MultiFresh™

Balenie MultiFresh™ sa skladá z tvarovo stabilnej spodnej vrstvy a flexibilnej vrchnej fólie, ktorá obopne výrobok bez pnutia a celoplošne ho zvarí so spodnou vrstvou.

Fólie Multi-Cook™

Fólie MultiCook® sa dajú na prieťažných baliacich strojoch MULTIVAC bezpečne spracovať s vysokou efektívnosťou.

Fólie FormShrink®

Spoločnosť MULTIVAC ponúka pre výrobu balení FormShrink® rozsiahly program fólií, ktorý je dimenzovaný špeciálne pre požiadavky baliacich systémov FormShrink®.

Hlbokoťažné fólie

For produksjon av vakuum-, MAP- eller vakuum-skinpakker tilbyr MULTIVAC et omfattende utvalg av formbar folie som er spesielt designet og tilpasset våre kunders produktspesifikasjoner.

Vekové fólie

For produksjon av vakuum- eller MAP-pakking tilbyr MULTIVAC et omfattende utvalg av toppfolier spesielt designet og tilpasset våre kunders produkstspesifikasjoner

Misky

Naše portfólio misiek obsahuje obaly v najrôznejších veľkostiach, tvaroch, farbách a materiáloch. Dajú sa použiť na spracovanie v najrôznejších aplikáciách, ako napríklad MAP a/alebo vákuových skinovacích obaloch.

Aby sme mohli ponúknuť svojim zákazníkom maximálnu kvalitu a flexibilitu, spolupracujeme s celosvetovou sieťou popredných výrobcov hlbokoťažných misiek.

Vrecko (vákuové vrecko a zmršťovacie vrecko)

Na balenie s komorovými a komorovými pásovými strojmi ponúkame rozsiahle spektrum vysokokvalitných a zmršťovacích vreciek, ktoré sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a materiáloch. Aj v tejto oblasti spolupracujeme výlučne s poprednými výrobcami, ktorí pri výrobe vreciek spĺňajú všetky relevantné predpisy a priemyselné štandardy. Na požiadanie zákazníka ponúkame aj vrecká s prídavnými technickými vlastnosťami.

Materiály založené na papierových vláknach

Program MULTIVAC PaperBoard zahŕňa rôzne riešenia pre výrobu balení z materiálov založených na papierových vláknach.

Na vývoj materiálov na báze papierového vlákna, ktoré sa dajú spracovať na štandardných systémoch MULTIVAC, spolupracujeme so strategickými partnermi, ktorí sú v svojej oblasti technologickými lídrami.

Na systémoch MULTIVAC je možné realizovať tak MAP, ako aj skinovacie obaly z materiálov na báze papierového vlákna. Náš program PaperBoard pritom zahŕňa tak materiály na spracovanie na hlbokoťažných baliacich strojoch, ako aj materiály na spracovanie na baličkách misiek. Baliaci systémy sa pritom dajú dimenzovať na individuálne výkonové požiadavky našich zákazníkov.

Zistiť viac informácií >

Udržateľné balenie

Znížená spotreba baliaceho materiálu. Optimalizovaná recyklovateľnosť. Baliace materiály z obnoviteľných zdrojov.

Podporujeme vás pri zvyšovaní recyklovateľnosti vašich balení a znižovaní spotrebu plastov. Poradcovia MULTIVAC, experti na baliace materiály a aplikační technici sú tu pre vás na celom svete!