Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Automatické vysokovýkonné traysealery

Najvyššie známky za výkon, flexibilitu, účinnosť a procesnú bezpečnosť.

Naše automatické vysokovýkonné traysealery ponúkajú pridanú hodnotu v každom ohľade. Vďaka kompaktnému dizajnu je možné ich jednoducho integrovať do výrobných liniek a ohromujú maximálnym výkonom, efektivitou a procesnou bezpečnosťou pri optimalizovanej spotrebe fólie. Moderné systémy na výmenu nástrojov umožňujú jednoduché, rýchle prestrojenie na iné formáty balenia – a tým vysokú flexibilitu.

Ako vedúci výrobca automatických traysealerov sa zameriavame predovšetkým na našich zákazníkov.  Každý stroj sa navrhuje individuálne podľa špecifických požiadaviek týkajúcich sa výrobku a balenia a jednoducho sa integruje do nového alebo existujúceho výrobného prostredia.

MULTIVAC traysealer sa vyznačuje maximálnym výkonom pri minimálnej spotrebe zdrojov a optimálnom využití dostupnej výrobnej plochy. Sú efektívne, flexibilné, trvácne a mimoriadne hospodárne čo sa týka investičných a prevádzkových nákladov. Ich ergonomický dizajn zaručuje, ako aj moderné systémy na výmenu nástrojov, jednoduchú a rýchly prestavbu na iné formáty balení – a znižuje prestoje na minimum. Všetky modely sú jednoducho integrovateľné do automatizovaných liniek, pričom sa pozitívne vyznačujú mimoriadne malou stopou.

Automatické vysokovýkonné traysealery od spoločnosti MULTIVAC ponúkajú pridanú hodnotu v každom ohľade. K výrazným výhodám patrí okrem maximálneho výkonu a efektívnosti aj baliaci proces šetrný k výrobku a vysoká procesná bezpečnosť, ktorá sa dosahuje vďaka individuálnemu dimenzovaniu všetkých procesných krokov na príslušnú misku, resp. výrobok. Inteligentné nástrojové systémy zaručujú optimalizovanú spotrebu fólie a znižujú odpad na minimum.

Rôzne moduly sa líšia predovšetkým veľkosťami formátov, ako aj dostupnými možnosťami vybavenia. Tak ako každé baliace riešenie od spoločnosti MULTIVAC, zaručujú najjednoduchšiu obsluhu a maximálnu efektivitu.

Prehľad výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

 • IPC riadenie s grafickým používateľským rozhraním HMI 2.0
 • Podpora riadenia pre procesy vystrojovania
 • Rôznorodé možnosti vybavenia pre maximálnu bezpečnosť obsluhy a ergonómiu
 • MULTIVAC Hygienic Design™

Konfigurácia špecifická pre zákazníka


 • spracovanie širokého spektra obalových materiálov ako plast, hliník, penové materiály alebo baliace materiály na báze vlákien,
 • výroba MAP a MultiFresh™ vákuových skinovacích obalov,
 • rozmanité možnosti výbavy, čo sa týka zváracích a strihacích systémov,
 • integrácia najrôznejších systémov na nakladanie, označovanie, monitorovanie a rozjednocovanie,
 • vybavenie systémom MULTIVAC Tray Carrier (MTC) pre misky, ktoré nemôžu byť balené štandardnými systémami kvôli svojmu tvaru, veľkosti alebo ťažisku.

Hospodárnosť a efektívnosť

 • Efektívne použitie energie a baliacich materiálov
 • Maximálny výrobný výkon a kvalita balenia
 • Robustná konštrukcia z nehrdzavejúcej konštrukcie s dlhou životnosťou
 • Modulárna rozšíriteľnosť a možnosť dovybavenia pre nové funkcie

Downloads

Automatic traysealers:
Food
9.40 MB PDF

Download

Traysealer solutions for convenience products:
5.50 MB PDF

Download

G 700

So zariadením G 700 ponúkame flexibilný traysealer, ktorý je určený pre oblasť použitia hotových jedál, rýchleho občerstvenia, zeleniny a fresh cut výrobkov. Model G 700 rýchlo a hospodárne spracúva stredné až veľké výrobné dávky a je optimalizovaný na rýchlu zmenu produktov.

Zistiť viac informácií >

T 700

So zariadením T 700 ponúka spoločnosť MULTIVAC kompaktný traysealer s vysokým výstupným výkonom, ktorý sa vďaka rôznym veľkostiam nástrojov môže perfektne prispôsobiť na príslušnú misku, resp. výrobok.
Vďaka vybaveniu systémom MULTIVAC Tray Carrier môže T 700 bezpečne a efektívne spracúvať aj misky, ktoré nemôžu byť balené štandardnými strojmi z dôvodu tvaru alebo veľkosti.

Zistiť viac informácií >

T 800

T 800 je individuálne konfigurovateľný traysealer, ktorý ponúka rozsiahle možnosti výbavy predovšetkým v oblasti privádzania výrobkov a balení. Vďaka rôznym veľkostiam nástrojov, dvojstopovej konštrukcii, ako aj rýchlej zmene formátu spĺňa T 800 najvyššie požiadavky na flexibilitu, výkon a integráciu do linky.

Zistiť viac informácií >

T 850

Zariadenie T 850 je vybavené najväčšími nástrojmi v rámci portfólia traysealerov MULTIVAC. Vďaka dvom veľkostiam nástrojov, dvojstopovej konštrukcii a rozmanitým možnostiam výbavy spĺňa T 850 najvyššie požiadavky na výkon, flexibilitu a integráciu do linky.

Zistiť viac informácií >

Správy používateľov a odborné príspevky

MAP packs for high-quality poultry products

The Polish company SuperDrob S.A. packs fresh poultry products in vacuum and MAP packs on MULTIVAC thermoforming packaging machines and traysealers. The attractive design and extended shelf life of the new packs have seen the sales figures rise continuously.

Flexibility is the trump card

The Swiss Bell Group employs various packaging technologies to cater flexibly for the wishes of its market partners. In 2014 the company purchased a further traysealer from MULTIVAC.

Antipasti packed on a MULTIVAC Traysealer

Appetite for fresh antipasti

Situated in Andenne in Wallonia, the Belgian company IDPAK packs antipasti and other tasty starters for the domestic market.

Kontaktujte nás

Súhlas*

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >