Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

 

X-line traysealer

Výkonný. Spoľahlivý. Flexibilný. Trvácny.

 

Traysealer TX

Traysealer TX pokrýva široké spektrum baliacich aplikácií pre potraviny, ktoré siaha od ovocia a zeleniny, cez mäsové, salámové, rybacie, hydinové a mliečne výrobky až po hotové jedlá všetkých druhov.

Robustná mechanická a priestorovo úsporná konštrukcia, ako aj inovatívne riadenie s funkciou Flow Manager a Multi Sensor Control umožňujú balenie s maximálnou flexibilitou a konzistentnou spoľahlivosťou – aj pri maximálnom výstupe a v trvalej prevádzke. Ďalším garantom pre bezkonkurenčnú flexibilitu a kvalitu balenia sú X-tools, priekopnícky koncept nástrojov zariadenia TX.

Na jednoduchšie nastavenie nových produktov, balení a fólií sa môže zariadenie TX spojiť online a automaticky parametrizovať s MULTIVAC Pack Pilot. Vďaka tomu je práve pri nových aplikáciách možné rýchle spustenie výroby. Na zvýšenie efektívnosti stroja poskytuje TX navyše možnosť online prístupu ku službe Smart Services od spoločnosti MULTIVAC.

Rýchla zmena produktu

Výmeny produktov, fólií a nástrojov typické a časté pre traysealery sa môžu pri zariadení TX vykonať s minimálnym prerušením výroby. Na výmenu nástroja X-tool potrebuje obsluha menej ako päť minút. Rýchla dostupnosť zariadenia TX sa môže pri výmenných procesoch navyše pomocou RFID technológie.

Rýchla výmena fólie

Prepravný systém fólií zariadenia TX je určený na mimoriadne rýchlu a jednoduchú výmenu fólie. To podporuje rýchlu výmenu produktov a optimalizuje dostupnosť.

Rýchla výmena nástroja

Každý X-tool obsahuje všetky funkcie potrebné pre príslušný baliaci proces. Nástroj pre MAP balenie obsahuje napríklad všetky potrebné komponenty pre zmenu atmosféry, nástroj MultiFresh™ naproti tomu všetky komponenty pre vákuové skin balenie. Používateľ tak môže rýchlo a pohodlne striedať rôzne veľkosti balení a striedať rôzne aplikácie.

Pack Pilot

Na jednoduchšie nastavenie nových produktov, balení a fólií je možné zariadenie TX vybaviť cloudovou funkciou MULTIVAC Pack Pilot. Zadaním iba niekoľkých kľúčových údajov o produkte a balení sa zariadenie TX parametrizuje na základe expertných znalostí. To od začiatku prispieva k dobrým výrobným a baliacim výsledkom.

Modulárna rozšíriteľnosť

Vďaka svojej modulovej konštrukcii sa zariadenie TX môže flexibilne prispôsobiť na nové aplikácie a výrobné procesy. S odstohovačmi, systémami na privádzanie a odvádzanie produktov, tlačiarňami na priamu tlač fólií, etiketovacími strojmi atď. poskytujeme rozsiahle portfólio možností na vybavenie a dovybavenie.

Maximálna spoľahlivosť

Zariadenie TX sa vyznačuje maximálnou spoľahlivosťou, v trvalej prevádzke a pri maximálnom výstupe rovnako ako pri častej zmene produktov a výmene nástrojov. Baliaci proces šetrný k produktom, ako aj rovnomerný tok produktov sú základom pre konzistentne dobré a bezpečné výsledky balenia a výroby.

Optimálny tok produktov a spoľahlivé procesy

Inovatívny systém Flow Manager riadi výkonné servopohony zariadenia TX. Zabezpečuje, že časové priebehy privádzania balení, baliaceho procesu a odvádzania balení sú optimálne navzájom prispôsobené. To vytvára baliaci proces šetrný k produktom a zaručuje rovnomerný tok produktov. Pri odchýlkach od požadovanej hodnoty Flow Manager automaticky prispôsobí tok produktov. Multi Sensor Control súčasne optimalizuje procesné hodnoty v oblasti nástroja a prispieva k maximálnej spoľahlivosti a maximálnej kvalite balenia.

Spoľahlivé spracovanie najrozličnejších balení a fólií

Prepravné systémy pre balenia a fólie, ako aj X-tools spracúvajú spektrum rôznorodých materiálov presne a spoľahlivo. To zahŕňa bezpečné uzatvorenie bežných misiek z kompozitných plastov a monoplastov, hliníka, penových materiálov, ako aj z obnoviteľných surovín, ako napr. MULTIVAC PaperBoard oder PLA. Pritom sa pružné materiály spracúvajú rovnako spoľahlivo ako napríklad extrémne tenké fólie. Mimoriadne presná preprava fólie navyše prispieva k optimálnemu využitiu dráhy fólie.

Bezpečná obsluha

Viacdotykové riadenie s používateľským rozhraním HMI 3 prispieva k mimoriadne bezpečnej a bezpečnej obsluhe a dá sa individuálne nastaviť na príslušného používateľa. Animácie, ako aj strana pre rýchly prístup a prehľad (Dashboard) cielene podporujú obslužný personál pri jeho činnostiach. To zahŕňa rozdielne prístupové práva a jazyky obsluhy. Prihlasovanie používateľov sa realizuje bezkontaktne pomocou RFID čipových kariet. S 18,5-palcovou uhlopriečkou obrazovky poskytuje ovládací terminál prehľad všetkých informácií.

Maximálny výkon a dostupnosť

Zariadenie TX poskytuje jedinečný výkon a dostupnosť. Toto vyplýva z optimálnej súhry inovatívneho riadenia, rozsiahlej senzoriky a spoľahlivých komponentov.

Maximálny výkon vďaka bezpečným procesom

Jedinečné spojenie funkcie Flow Manager a Multi Sensor Control zaručujú maximálny výkon a procesnú stabilitu pri každom takte. Pri baleniach, ktoré sa uzatvárajú bez výmeny atmosféry, môže zariadenie TX dosiahnuť výkon až 25 taktov za minútu. Pri balení s upravenou atmosférou presviedča zariadenie TX  vynikajúcim výkonom až 18 taktov za minútu. Pri vákuových skin baleniach MultiFresh™ vedie premyslená konštrukcia stroja k výkonu 10 taktov za minútu, pri vynikajúcom vzhľade balenia a produktu.

Rýchle čistenie a údržba

Zariadenie TX je určené na plnenie hygienických požiadaviek v potravinárskom priemysle. Vďaka hygienickej konštrukcii a kvalitným materiálom je zaručené bezpečné a rýchle čistenie. Konštrukčné skupiny vo vnútri stroja sú taktiež optimalizované z hľadiska hygieny, ako napríklad prepravný systém balení, pásy odoberateľné bez použitia náradia, ako aj všetky diely závislé od formátu. Vďaka veľkoplošným dverám a ochranným krytom je možné sledovať celý proces balenia a je možný ľahký prístup pre čistiace a údržbárske práce.

Spôsobilý pre budúcnosť

Zariadenie TX je perfektne vybavený na budúce výzvy nielen vďaka svojej modulovej konštrukcii. Inovatívne riadenie, rozsiahla senzorika a presná servotechnika, jedinečné X-tool nástroje, ako aj voliteľné pripojenie ku cloudu MULTIVAC zaručujú, že zariadenie TX je veľmi dobre pripravené na budúce požiadavky.

MULTIVAC Smart Services

Pre zariadenie TX sú k dispozícii služby Smart Services, ktoré dokážu výrazne prispieť k zvýšeniu efektívnosti a dostupnosti stroja. Ku službám Smart Services patria okrem iného OEE analýzy, Machine Event Analyzer, ako aj Predictive Maintenance.

 

OEE analýzy zobrazujú výkon, dostupnosť a kvalitu v priebehu času. Takto vzniknutý prehľad poskytuje transparentnosť a zobrazuje možné polia pre jednanie na optimalizáciu.

 

Machine Event Analyzer vyhodnocuje poruchy, upozornenia a chybové hlásenia na identifikáciu príčin pre prestoj stroja. Pomocou týchto informácií je možné cielene odstraňovať najčastejšie príčiny prestojov a výrazne zlepšiť priebeh výroby.

 

V oblasti Predictive Maintenance a diaľkovej údržby sa zákazníci spoločnosti MULTIVAC môžu kedykoľvek rozhodnúť pre rôzne, voliteľné servisné balíky.

MULTIVAC Pack Pilot

Na jednoduchšie nastavenie nových produktov, balení a fólií je možné zariadenie TX vybaviť cloudovou funkciou MULTIVAC Pack Pilot. Zadaním iba niekoľkých kľúčových údajov o produkte a balení sa zariadenie TX parametrizuje na základe expertných znalostí. To od začiatku prispieva k dobrým výrobným a baliacim výsledkom.

 

TX technológia

Multi Sensor Control

Zariadenie TX je vybavené rozsiahlou senzorikou. Multi Sensor Control zaznamenáva v reálnom čase relevantné procesné hodnoty v oblasti nástroja a optimalizuje ich v rámci fyzikálnych možností. Vďaka tomu stroj TX vždy pracuje na optimálnom prevádzkovom bode. To prispieva k maximálnemu výkonu a spoľahlivosti, ako aj maximálnej kvalite balenia.

 

X-tools

X-tools je nová generácia nástrojov, ktorá bola vyvinutá pre naše traysealery radu TX. Vďaka integrovaným snímačom sa pri výmene nástrojov automaticky rozpozná vrchný diel nástroja a do riadenia sa prevezme údajový záznam uložený v nástroji. To umožňuje mimoriadne rýchlu a bezpečnú výmenu nástroja, aj medzi rôznymi strojmi. Voliteľne je možné identifikovať ďalšie časti nástrojov, ako aj chápadlá prostredníctvom technológie RFID. Vďaka zníženému počtu súčiastok, ako aj dobrej dostupnosti k vákuovým vedeniam a vedeniam ochranného plynu je možné X-tools jednoducho čistiť a udržiavať. S extrémne vysokou a rovnomerne rozdelenou uzatváracou silou prispievajú ku nemenne vysokej kvalite balenia.

 

Flow Manager: optimálny tok produktov a spoľahlivé procesy

Inovatívny systém Flow Manager riadi výkonné servopohony zariadenia TX. Zabezpečuje, že časové priebehy privádzania balení, baliaceho procesu a odvádzania balení sú optimálne navzájom prispôsobené. To vytvára baliaci proces šetrný k produktom a zaručuje rovnomerný tok produktov. Pri odchýlkach od požadovanej hodnoty systém Flow Manager automaticky prispôsobí tok produktov. Multi Sensor Control súčasne optimalizuje procesné hodnoty v oblasti nástroja a prispieva k maximálnej spoľahlivosti a maximálnej kvalite balenia.

Downloads

Traysealer_TX_EN_range.pdf:
3.03 MB PDF

Download

Kontaktujte nás

Súhlas*

Udržateľné balenie

MAP a vákuové balenie s obnoviteľnými surovinami

Udržateľné balenie MULTIVAC PaperBoard umožňuje recyklovateľné obalové riešenia na základe papierových vlákien. Používajú sa na to hlbokoťažné baliace stroje a baličky misiek (traysealery).