Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Označovacie riešenia

Označovacie riešenia s pridanou hodnotou. Presné, bezpečné a efektívne.

MULTIVAC je jedným z popredných výrobcov spoľahlivých, kvalitných a mnohostranne použiteľných etiketovačov a tlačiarní na priamu tlač na fóliu. Naše portfólio automatických a manuálnych systémov je obsiahle, inovatívne a neustále sa rozširuje. Ako skúsený poskytovateľ riešení s rozsiahlymi skúsenosťami z oblastí priemyslu a aplikácii sa pritom sústreďujeme predovšetkým na našich zákazníkov.

MULTIVAC je jedným z popredných výrobcov spoľahlivých, kvalitných a mnohostranne použiteľných etiketovačov a tlačiarní na priamu tlač na fóliu. Naše portfólio automatických a manuálnych systémov je obsiahle, inovatívne a neustále sa rozširuje. Ako skúsený poskytovateľ riešení s rozsiahlymi skúsenosťami z oblastí priemyslu a aplikácii sa sústreďujeme predovšetkým na našich zákazníkov.

Rôzne označovacie technológie, ako aj modularita riešení spoločnosti MULTIVAC, umožňujú technicky a ekonomicky optimálne prispôsobenie individuálnym požiadavkám so zreteľom na príslušné balenia, kvalitu tlače a požadované umiestnenie etikety – pri maximálnom výkone a efektivite. Etiketovacie systémy MULTIVAC možno jednoducho začleniť do výrobných a baliacich procesov a rozšíriť ich o dodatočné funkcie. Podporujú maximálnu výťažnosť celkového riešenia a prispievajú k nepretržitej výrobe prostredníctvom koncepcie „Zero Downtime“ (žiadny prestoj).

Vďaka našim jedinečným expertízam pre jednotlivé procesné kroky, a najmä pre celkový proces, môžeme v prípade komplexných požiadaviek realizovať riešenia zodpovedajúce potrebám. Tieto sa vyznačujú optimalizovaným footprintom linky, nízkymi prevádzkovými nákladmi a maximálnou flexibilitou z hľadiska technológie, ako aj spotrebných materiálov. Naše systémy sú navrhnuté pre dlhú životnosť a sú dostupné v rôznych hygienických štandardoch.

Úplné začlenenie do riadenia linky zabezpečuje bezpečný proces s maximálnou presnosťou a reprodukovateľnosťou. Je tiež základom pre kompletnú dokumentáciu a sledovateľnosť a zabezpečuje neustálu transparentnosť v celom reťazci procesov. Prostredníctvom HMI baliaceho stroja je možné intuitívne, a tým jednoducho a spoľahlivo, obsluhovať všetky moduly, ako aj celú baliacu linku.

Atraktívne a hospodárne označovanie

MULTIVAC Full Wrap Labelling ponúka jedinečnú efektívnosť

 

Inovatívne celoobvodové etiketovanie sa vyznačuje vysokým stupňom automatizácie, maximálnou presnosťou etiketovania, širokou škálou foriem a materiálov etikiet.

Downloads

Marking:
Labelling and Printing
9.08 MB PDF

Download

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >