Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Etiketovače dopravného pásu

Označovanie pohárov, škatúľ, vreciek, hlbokoťažných balení a misiek.

Maximálna flexibilita polohovania etikiet, potlače a manipulácie s výrobkom – naše modulárne etiketovače na dopravné pásy zabezpečujú spoľahlivé označovanie rôznych balení na spodných stranách, bočných plochách, na čelnej strane a za rohom s maximálnou precíznosťou a výkonom. Používajú sa ako samostatný systém alebo sa hladko integrujú do existujúcich liniek.

Modulovo zabudované etiketovače dopravného pásu spoločnosti MULTIVAC ponúkajú maximálnu flexibilitu pri označovaní najrôznejších obalov, ako napr. nádoby, plechovky, skladacie škatule, hadicové sáčky, hlbokoťažné balenia alebo misky. Sú bez problémov integrovateľné do plniacich alebo baliacich liniek alebo sa môžu použiť ako samostatné riešenie s manuálnym prívodom výrobkov.

Aj vzhľadom na polohovanie etikiet sú etiketovače dopravného pásu veľmi flexibilné. Obaly môžu byť označené v hornej alebo dolnej časti, na jednej alebo na viacerých bočných plochách, ako aj na prednej strane či v rohu. Široká škála dopravníkov, aplikátorov, tlačiarní a kontrolných prístrojov sú k dispozícii ako možnosti vybavenia.

Prehľad výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

 • Jednoduchá obsluha prostredníctvom intuitívne obsluhovateľného
  rozhrania používateľa
 • Začlenenie parametrov etiketovania do správy receptov
 • Jednoduché čistenie vďaka hygienickému dizajnu
 • Rýchlouzávery pre rýchlu výmenu etikety

Vysoká kvalita označovania

 • Spoľahlivé spracovanie najrôznejších
  materiálov a formátov etikiet
 • Precízne polohovanie na najrôznejšie kontúry balenia
 • Začlenenie najrôznejších technológii na potlač
  etikiet
 • Začlenenie optických inšpekčných systémov na
  Kontrola označenia

Hospodárnosť a efektívnosť

 • Vysoká dostupnosť vďaka rýchlej výmene kotúča s etiketou
 • Nízka údržba vďaka bezúdržbovému prevedeniu
 • Robustná konštrukcia s dlhou životnosťou
 • Funkcia „No product no label“ pre zníženú spotrebu etikety
 • Funkcia „Zero downtime“ pre nepretržité etiketovanie

Downloads

Marking:
Labelling and Printing
9.08 MB PDF

Download

BASELINE L 300

Etiketovač dopravného pásu BASELINE L 300 je ekonomické riešenie pre jednoduché označovacie úlohy, ktoré sa vykonávajú mimo baliacich liniek. L 300 disponuje samostatným riadením a môže sa použiť na rôznych stanoviskách v rámci výroby.

Zistiť viac informácií >

BASELINE L 301

Etiketovač dopravného pásu BASELINE L 301 je ekonomické riešenie pre jednoduché označovacie úlohy, ktoré sa vykonávajú v rámci baliacich liniek. Obsluha L 301 sa uskutočňuje na HMI baliaceho stroja spoločnosti MULTIVAC, nedisponuje samostatným riadením.

Zistiť viac informácií >

L 310

Etiketovač dopravného pásu L 310 je flexibilné, maximálne konfigurovateľné riešenie pre zložité označovacie úlohy. Preprava balení sa uskutočňuje pomocou dopravného pásu.

Zistiť viac informácií >

L 310 Full Wrap Labeller

Full Wrap Labelling s L 310 sa vyznačuje vysokým stupňom automatizácie, maximálnou presnosťou etiketovania, širokou škálou foriem a materiálov etikiet, ako aj vysokou flexibilitou vzhľadom na formy balení.

Zistiť viac informácií >

L 320

Etiketovač dopravného pásu L 320 je flexibilné, individuálne konfigurovateľné etiketovacie riešenie pre valcové výrobky, tvarované fľaše, poháre alebo nádoby. Etiketovanie sa vykonáva dookola alebo na prednú a zadnú stranu.

Zistiť viac informácií >

L 330

L 330 je koncipovaný špeciálne pre označenie plochých balení, ako napr. salámový alebo syrový nárez. Preprava balení pomocou bočných ozubených remeňov zabezpečuje optimálnu prístupnosť pre etiketovanie zhora a zdola, ako aj pre voliteľné ovládanie označenia.

Zistiť viac informácií >

L 340

Etiketovače dopravného pásu MULTIVAC konštrukčnej rady L 340 etiketujú valcové výrobky jednoducho, presne a spoľahlivo. Výrobky sa za účelom etiketovania dookola výrobku položia na valčekový dopravný pás priečne k smeru chodu.

Zistiť viac informácií >

L 350

Etiketovač na nanášanie uzatváracích etikiet L 350 uzatvára otvorené hrany skladaných papierových výrobkov, ako napr. príbalové lístky, outserty alebo zálepky.

Zistiť viac informácií >

Správy používateľov a odborné príspevky

Attractive solutions for full-wrap labelling of packs

MULTIVAC Marking & Inspection has continually expanded its range of conveyor belt labellers in recent years. The spectrum now includes a wide range of solutions for many different labelling requirements and output categories – from the simple BASELINE conveyor belt labellers to 2-track labelling systems with up to ten…

MULTIVAC Conveyor belt labeller L 300

Christian Vlasselaer reports on the successful sales launch of the baseline L 300 labellers in Belgium

The new series of BASELINE L 300 conveyor belt labellers was presented for the first time in Belgium at the EMPACK exhibition in Brussels at the end of September 2014. Five of these labellers had already been sold to Belgian customers by the end of 2014.

Attractive labels for ready meals from Belgium

Fresh salads, delicious soups and ready-to-eat meals are packed by Rabbit N.V, a Belgian family business, in a wide range of different trays and formats. But the wide variety was not the only reason why the changeover of the labelling process to a MULTIVAC labeller for edge-wrap labelling was a real challenge – an…

Kontaktujte nás

Súhlas*

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >