Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC ROADSHOW

Sie suchen eine automatische, personaleffiziente Lösung für die Rundum-Etikettierung, die zugleich extrem wirtschaftlich ist? Dann sollten Sie unser innovatives FULL WRAP LABELLING kennenlernen.

Mit der MULTIVAC ROADSHOW direkt auf Ihrem Werksgelände!

 

 

Full Wrap Labelling

Pri Full Wrap Labellingu, ktorý sa častokrát nazýva aj D-etiketovanie alebo Sleeve Style Labelling, obopína etiketa štyri strany balenia, podobne ako páska s nápisom. Full Wrap Labelling tým poskytuje rozmanité možnosti ohľadom stvárnenia najrozmanitejších balení a podstatne tým prispieva k zvýšeniu atraktivity v mieste predaja.

 

 

Vyššia flexibilita a efektívnosť

Použiteľné pre najrozmanitejšie druhy a formy balení

Etiketovacie riešenia Full Wrap sú určené flexibilne pre široké spektrum foriem a materiálov balení, takže sa vždy dosiahne optimálny výsledok etiketovania.

Typickým použitím sú povrchové balenia s rôznymi presahmi výrobkov alebo také, v ktorých sa výrobok nachádza pod výškou misky. Pretože na výrobu povrchových balení sa väčšinou spracovávajú nepotlačené vrchné fólie, etiketa na označenie výrobku týchto balení má významnú úlohu.

 

 

Rozmanité formy etikiet

Pre samolepiace etikety sú mysliteľné takmer všetky formy, pretože sú „držané“ nosným papierom. Možné sú napríklad etikety so zaobleniami alebo výrezmi, vďaka čomu sa dajú prispôsobiť formovaniu príslušných výrobkov a balení. Pritom sa dá zrealizovať 360° ovinutie, ako aj prekrývajúce sa konce etikiet.

 

 

 

Rozmanitosť materiálov

Na výrobu samolepiacich etikiet sa môže použiť veľké spektrum materiálov. Toto je omnoho väčšie ako pri iných etiketovacích riešeniach, pretože nosný materiál preberá stabilizujúcu funkciu.

Na likvidáciu nosných materiálov zriadili poprední výrobcovia samolepiacich etikiet rozsiahle recyklačné programy. Veľký počet dodávateľov samolepiacich etikiet sa okrem toho pozitívne prejavuje na hospodárnosti Full Wrap Labellingu.

 

 

Lepšie odlíšenie v mieste predaja

Veľké plochy na komunikáciu

Full Wrap etikety ponúkajú na základe svojej veľkosti a formovania veľkú plochu na komunikáciu a informáciu o výrobku a pritom umožňujú pohľad na výrobok. Keďže balenia potravín sa v supermarketoch veľakrát stohujú, Full Wrap Labelling zvyšuje aj viditeľnosť výrobku v regáli. Použiť sa môžu aj transparentné etikety, aby sa v balení podľa možnosti prezentoval celý výrobok.

 

Vysoké pohodlie spotrebiteľa

Full Wrap etikety sa dajú stvárniť tak, že ponúkajú dodatočné funkcionality a zvyšujú pohodlie spotrebiteľa. Vďaka tomu vznikajú rozmanité možnosti na odlíšenie zabalených výrobkov v mieste predaja.

Jednoduché otvorenie

Vďaka oblastiam bez lepidla a perforáciám sa dá zjednodušiť odstránenie etikety a otvorenie balenia.

Ochrana originality

Full Wrap etikety okrem toho môžu spĺňať funkciu ochrany originality, pretože zákazník by ihneď rozpoznal zmanipulované alebo už otvorené balenie.

Plocha na dodatočné informácie

Na zadnú stranu etikety sa dajú umiestniť dodatočné informácie pre používateľa, ako sú recepty, pokyny na prípravu a reklamné obsahy.

 

Výhody oproti iným riešeniam

Vyššia efektívnosť ako puzdrá na karty

Puzdrá na karty sa typicky zasúvajú manuálne cez balenie a na zadnej strane sú upevnené prostredníctvom dodatočnej etikety. Automatické Full Wrap etiketovanie s papierovými etiketami s vyššou plošnou hmotnosťou je preto atraktívnou alternatívou aj v tejto oblasti. Dodatočne k vysokému stupňu automatizácie ponúka Full Wrap etiketovanie aj bezpečnostné výhody. Samolepiace etikety tak na baleniach držia neporovnateľne lepšie a na svojom mieste ostanú bezpečne aj pri nasledujúcich logistických procesoch, ako je kartónovanie, preprava a plnenie regálov. Zákazník nemá takisto možnosť vymeniť etikety cenných a lacných výrobkov.

Vyššia atraktivita ako „etikety bez nosiča“

Samolepiace etikety ponúkajú vyššiu flexibilitu ohľadom svojho dizajnu a svojho formovania. Zatiaľ čo etikety bez nosiča sa dajú vyrobiť iba v pravouhlom formáte, pre samolepiace etikety sú mysliteľné všetky formovania, pretože sú „držané“ nosným papierom. Možné sú napríklad etikety so zaobleniami alebo výrezmi, ktoré sa dajú prispôsobiť formovaniu príslušných výrokov a balení. Rovnako to je so spektrom materiálov, ktoré sa dajú použiť na výrobu samolepiacich etikiet – je omnoho širšie, pretože nosný materiál pre samolepiace etikety preberá stabilizačnú funkciu pre materiál etikety.

Kratšie prestoje

Vďaka menšej plošnej hmotnosti môže byť počet etikiet na kotúč pri samolepiacich etiketách vyšší do 30 percent ako pri materiáloch bez nosiča. To vedie k zníženému počtu výmeny kotúčov vo výrobe a tým ku kratším prestojom.

Znížené náklady na čistenie

Ďalším aspektom, ktorý obmedzuje efektívnosť etiketovacích systémov bez nosiča, je skutočnosť, že spracovanie týchto materiálov spôsobuje zvýšené náklady na čistenie stroja. Etiketovacie stroje na spracovanie etikiet bez nosiča sú vybavené nožmi na rezanie etikiet, ktoré sú navinuté ako nekonečný tovar. Na týchto nožoch sa vytvárajú zvyšky vrstvy lepidla alebo silikónu etikiet, kvôli čomu sa musia pravidelne čistiť, aby sa zaručilo optimálne etiketovanie. Tým sa značne redukuje doba chodu stroja

 

> Zistiť viac v AKTUALIZOVANOM článku

Full Wrap Labelling na etiketovačoch s dopravným pásom MULTIVAC

Full Wrap Labelling s etiketovačmi s dopravným pásom MULTIVAC sa vyznačuje vysokým stupňom automatizácie, maximálnou presnosťou etiketovania, veľkým spektrom tvarov a materiálov etikiet, ako aj vysokou flexibilitou ohľadom foriem balení.

Maximálna presnosť a rýchlosť

L 310 Full Wrap Labeller spracováva samolepiace etikety so šírkou do 500 mm. Etikety sa najskôr dávkujú na vrchnú stranu balenia. Prítlačné zariadenie so servopohonom následne pritlačí prečnievajúce konce etikiet na bočných plochách balenia, ako aj na dne balenia. Vykonáva sa to automaticky, s najvyššou rýchlosťou a maximálnou presnosťou. Riadenie L 310 sa dá integrovať do riadenia baliaceho stroja, prestavenie výšky dávkovača etikiet sa vykonáva ergonomicky spredu. L 310 Full Wrap Labeller sa vyznačuje

  • Automatickým etiketovaním
  • Najvyššou rýchlosťou etiketovania
  • Maximálnou presnosťou pri polohovaní etikiet
  • Presným vedením balení
  • Šírkou pásu etikiet do 500 mm

Jednoduchá obsluha

Obsluha L 310 Full Wrap Labellera sa vykonáva jednoducho a bezpečne prostredníctvom intuitívne obsluhovateľného užívateľského rozhrania HMI 2.0 spoločnosti MULTIVAC. Komfortné prestavovacie zariadenia dávkovača etikiet sa starajú o rýchle prestrojenie na ďalšie formáty balení a veľkosti etikiet.

Ďalšie funkcionality

Etiketovače s dopravným pásom sú individuálne konfigurovateľné a flexibilne rozšíriteľné prostredníctvom modulárnej konštrukcie. Prostredníctvom príslušných modulov sa tak dá jednoducho a spoľahlivo automatizovať napríklad pripevňovanie akciových etikiet alebo kontrola označenia.

 

 

Aplikácia akciových etikiet

Možné je aj vybavenie ďalšími dávkovačmi etikiet, napríklad na aplikáciu akciových etikiet alebo pre alternatívne horné a dolné etiketovanie. Pomocou pneumatického aplikátora sa dajú mimoriadne presne umiestňovať predovšetkým akciové etikety aj na nerovné povrchy, citlivé výrobky alebo v miske povrchových balení.

Kontrola označenia a balenia

Pri vysokých rýchlostiach, s ktorými dnes vyrábajú baliace linky, viac nie sú voľným okom rozpoznateľné jednotlivé chybné balenia. Na zabezpečenie toho, aby sa do predaja dostali iba bezchybné balenia, sa ideálne prekontroluje každé jednotlivé balenie. Automatické inšpekčné systémy túto úlohu vybavia rýchlo, presne a trvalo. Systémy založené na kamerách pritom vedia poskytnúť ešte viac: môžu napríklad skontrolovať, či je výrobok správne umiestnený v balení alebo či je balenie naplnené kompletne.

Máte otázky k Full Wrap Labellingu?

Kontaktujte nás. Radi Vám osobne a individuálne poradíme.