Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Tlačiareň na priamu tlač na fóliu

Tlač flexibilných údajov, textov a čiarových kódov na vrchné fólie.

Naše tlačiarne na priamu potlač fólií sú inovatívne, vysokoefektívne, flexibilné, bezpečné, robustné, majú dlhú životnosť a sú obzvlášť hospodárne. Sú spoľahlivé aj v náročnej nepretržitej prevádzke vďaka maximálnemu výkonu, maximálnej presnosti opakovania a excelentným výsledkom tlače na vrchnú fóliu – pri čo možno najnižšom footprinte a s minimálnou spotrebou zdrojov a spotrebných materiálov.

Tlačiarne na priamu tlač na fóliu MULTIVAC spoľahlivo tlačia flexibilné údaje, texty a čiarové kódy priamo na vrchnú fóliu v procese balenia. Sú inovatívne, vysoko účinné a obzvlášť ekonomické z hľadiska investície, nasadenia personálu a prevádzkových nákladov. Naše tlačiarne na priamu tlač na fóliu dostupné v rôznych hygienických štandardoch sa okrem svojej dlhej životnosti vyznačujú najmä najvyššou mierou flexibility a procesnej bezpečnosti. Sú spoľahlivé aj v náročnej nepretržitej prevádzke vďaka maximálnemu výkonu a excelentným výsledkom tlače – pri čo možno najnižšom footprinte a s minimálnou spotrebou zdrojov a spotrebných materiálov. Vďaka širokej škále technológii tlače, možností montáže, ako aj možností procesov, možno prispôsobiť tlačiareň na priamu tlač na fóliu MULTIVAC optimálne príslušnej označovacej úlohe. Potlač môže byť jednoradová alebo viacradová a prípadne pozdĺžna alebo priečne k smeru chodu fólie.

Prehľad výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

 • Obsluhu je možné začleniť do MULTIVAC HMI 2.0 alebo
  do iných riadiacich prostredí
 • Bezpečné čistenie a údržba
 • Jednoduché dopĺňanie tlačových médií

Vysoká kvalita označovania

 • Integrácia termotransferových, tepelných atramentových tlačiarní a
  razidlových tlačiarní pre optimálne prispôsobenie príslušnej
  označovacej úlohe
 • Precízne a konštantné výsledky tlače

Hospodárnosť a efektívnosť

 • Vysoká dostupnosť
 • Nízka údržba vďaka bezúdržbovému prevedeniu
 • Robustná konštrukcia s dlhou životnosťou
 • Priestorovo úsporná integrácia

DP 205, DP 215, DP 225

Pri DP 205 sa montáž tlačiarní uskutočňuje stacionárne tak, aby tlačiareň tlačila vždy jednu stopu.

Tlačiareň na priamu tlač na fóliu DP 215 má posuvnú os x priečne k smeru chodu fólie. Vďaka tomu je možné tlačiareň posunúť na tlačenie viacerých stôp.

Vďaka tlačiarni na priamu tlač na fóliu DP 225 je možné tlačiť v dvoch rozmeroch, v smere chodu fólie, ako aj proti smeru.

DP 200, DP 240

Obe tlačiarne na priamu tlač na fóliu sú koncipované pre začlenenie do hlbokoťažných baliacich strojov. DP 200 potlačuje prichádzajú vrchnú fóliu, DP 240 zase vrchnú fóliu zapečatených balení.

Správy používateľov a odborné príspevky

New generation of direct web printers: DP 210 + DP 230

Maximum hygiene and user-friendliness

New generation of direct web printers

TTO Printer from MULTIVAC Marking & Inspection

Exchange program for printers

Since January 2018 MULTIVAC Marking & Inspection has been offering an exchange program for printers

MULTIVAC is expanding its printer portfolio with the addition of a versatile thermal inkjet printer

New printer for use in the medical technology and food industries

Kontaktujte nás

Súhlas*

 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >