Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Prehľad výrobkov spoločnosti MULTIVAC

Zaručene dobré balenie

Naše obalové riešenia prispievajú k ochrane zdrojov, ako aj k vyššej efektívnosti a ergonómii. Tým dlhodobo vytvárame pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Naše obalové riešenia navyše chránia aj obalový materiál a predlžujú jeho trvanlivosť, čím pomáhajú znížiť množstvo odpadu v rámci logistického reťazca.

MULTIVAC product overview:
Packaging solutions for food
8.65 MB PDF

Download

Packaging solutions:
Life Science and Healthcare products
8.38 MB PDF

Download

Packaging solutions:
Industrial and consumer goods
6.84 MB PDF

Download

Všetky stroje sa podrobujú skúškam združenia Deutsche Gesetzliche Unnfallversicherung (nemecké združenie vykonávajúce povinné úrazové poistenie) a majú certifikát GS (skúšaná bezpečnosť).

Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!