Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

R 126

Kategória : Kompaktné hlbokoťažné baliace stroje

R 126 je podľa potreby predkonfigurovaný hlbokoťažný baliaci stroj so stredným výkonom. Ponúka rozšírenú konfigurovateľnosť pri štandardných aplikáciách a umožňuje individuálnejšie balenie.

Kompaktné hlbokoťažné baliace stroje

Kompaktné baliace stroje BASELINE od spoločnosti MULTIVAC spracúvajú mäkkú a tvrdú fóliu s hrúbkou až 500 µm a šírkou fólie až 459 mm. Ponúkajú maximálnu hĺbku ťahu až 130 mm a maximálnu odťahovú dĺžku až 500 mm..

  • Pdf
  • Video
  • UPDATE

Vyšší výkon

Rýchlejšie tvarovanie tvarovacím systémom s predhrievaním

Zatiaľ čo pri štandardných tvarovacích systémoch sa ohrev spodnej fólie a tvarovanie vykonávajú postupne, pri tvarovacom systéme s predhrievaním sa fólia ohrieva prostredníctvom samostatného predhrievania. Toto umožňuje rýchlejšie tvarovanie a tým až o 20 percent väčší taktovací výkon.

Väčšia dĺžka odťahu pri tvarovacích systémoch s predhrievaním

Vďaka väčším nástrojom je možné vyrábať až o 100 percent viac balení na jeden takt. 

Zrýchlené tvarovanie vďaka explozívnemu tvarovaniu

Pri štandardnom tvarovacom systéme sa vykonáva tvarovanie zohriatej spodnej fólie prostredníctvom stlačeného vzduchu a/alebo vákua. Pri explozívnom tvarovaní sa používa rýchlejší nárast tlaku, ako aj väčšie objemové prietoky. Vďaka tomu sa fólia rýchlejšie a rovnomernejšie rozdeľuje v hlbokoťažnej forme. Rýchlejšie tvarovanie zvyšuje taktovací výkon až o 10 percent. Vďaka lepšiemu tvarovaniu je okrem toho možné spracúvať až o 15 percent tenšie fólie bez zníženia kvality. 

 

 

Rýchlejšia zmena formátu 

Čím viac rôznych formátov balení sa má vyrábať na jednom stroji, tým relevantnejšie sú doby na výmenu nástrojov. 

Pri zmene štandardného formátu sa vykonáva zmena dielov nástroja tvarovacieho a zváracieho nástroja manuálne a s prístupom zhora. K tomu sa musí kompletne vysunúť spodná fólia alebo sa musí vyrezať na príslušných miestach. 

Krajšie doby na výmenu nástrojov vďaka zásuvkovému systému

Tvarovacie a zváracie nástroje je možné vybaviť zásuvkovými systémami. Vďaka tomu sa môže spodný diel nástroja vytiahnuť bočne zo stroja a je možný jednoduchý a ergonomický prístup. Odpadá vysunutie a vyrezávanie spodnej fólie. Zmena formátov je nielen rýchlejšia, ale aj bezpečnejšia. Zásuvkové systémy umožňujú viac ako 60-percentnú úsporu času na jednu zmenu formátu.

Použitím tvarovacieho systému s podporou razidiel je v rámci realizovateľného hlbokoťažného pomeru možné ďalej optimalizovať tvarovanie a ďalej zmenšiť hrúbku fólie.

 

 

Hospodárna výroba tvarovaných balení

Hlbokoťažné balenia sa štandardne oddeľujú z dráhy fólie prostredníctvom priečneho rezacieho zariadenia a pozdĺžneho rezacieho zariadenia. Vďaka tomu je možné efektívne vyrábať obdĺžnikové alebo jednoducho rezané balenia. Na rozdiel od toho kontúrové rezy úplne oddeľujú balenia z dráhy fólie v jednom pracovnom kroku. Vďaka tomu je možná výroba tvarovaných balení. 

Doteraz bolo možné hlbokoťažné baliace stroje radu R 1xx vybaviť len rezaniami pre tvarované balenia, ktoré umožňovali malú flexibilitu a obmedzené možnosti použitia. 

Väčšia flexibilita a hospodárnosť vďaka linkovej raznici BAS 20

Tvarový a kontúrový rez BAS 20 umožňuje hospodárnu výrobu tvarovaných balení z mäkkej fólie a tvrdej fólie pre rady R 1xx.

Vysoká flexibilita vďaka jednoduchému prestaveniu

Linková raznica BAS 20 sa vyznačuje mimoriadne jednoduchou prestaviteľnosťou. Všetky diely závislé od formátu sú rýchlo a jednoducho vymeniteľné zboku. Vďaka tomu je možná zmena tvaru balenia aj pre malé veľkosti dávok, ako aj zmena z tvrdej fólie na mäkkú fóliu. 

Vysoká hospodárnosť vďaka nízkym investičným nákladom

Investičné náklady systému BAS 20 sú o viac ako 40 percent nižšie ako porovnateľné systémy.

Technické údaje

Max. vonkajšie rozmery D x Š x V v mm: 7500 x 970 x 1850

Vyžiadať ďalšie informácie

Permission*

Sme tu pre vás

Máte otázky k našim produktom, obalovým riešeniam alebo technológiám?

Spojte sa tu s nami. Radi Vám osobne a individuálne poradíme.