Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Fólie MULTIVAC

Naša hlavná sféra činnosti: obaly na báze fólií

Našou hlavnou sférou činnosti sú riešenia obalov vyrobených hlbokým ťahaním na báze fólií. MULTIVAC vám poskytne fundované odborné znalosti v oblasti fólií a skúsenosti na poli obalových materiálov. Poznáme požiadavky trhu a poskytujeme individuálne poradenstvo pri výbere optimálneho materiálu podľa vašich požiadaviek.

Fólie pre dosiahnutie optimálnych výsledkov balenia

Fólie, ktoré máme v ponuke, boli dôkladne odskúšané na našom aplikačnom pracovisku a zaručujú optimálne výsledky balenia. Ochotne vám poradíme pri výbere vhodnej fólie na balenie vašich výrobkov.

Fólie, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre baliace technológie MULTIVAC, dostanete výhradne u nás. Pri použití našich strojov dosiahnete optimálne výsledky balenia, pokiaľ ide o kvalitu a efektívnosť nákladov. Týka sa to napríklad aj fóliového programu MultiFresh™, ktorý je zameraný na rôzne kvality spodných a vrchných fólií určených na výrobu vzduchotesných obalov priamo na výrobok.

Najvyššia kvalita a bezpečnosť procesu

Spolupracujeme s poprednými výrobcami obalových fólií. Všetky fólie, ktoré ponúkame, zodpovedajú príslušným normám a smerniciam v oblasti balenia potravín. Spolu s našimi partnermi z odvetvia pracujeme na ďalšom vývoji obalových fólií a prispievame tak k optimálnej spracovateľnosti týchto materiálov na našich strojoch.

Celosvetové pôsobenie a miestny servis

Prostredníctvom viac než 75 miestnych obchodných spoločností a servisov zaručujeme optimálnu dostupnosť našich obalových materiálov na mieste. Fóliový program prispôsobujeme miestnym požiadavkám obalového odvetvia, pričom pomáhame nájsť miestnych kvalifikovaných partnerov, napr. pre zdokonalenie vašich obalových materiálov.