Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Systémy kontroly kvality

Kontrola výrobkov a obalov

Ochrana známky a bezpečnosť spotrebiteľov získavajú čoraz väčší význam. Kontrolné systémy spoločnosti MULTIVAC umožňujú účinnú kontrolu kvality a zaručujú, že obal a jeho označenie nevykazujú nedostatky. V ponuke máme široké portfólio, ktoré spĺňa zákonné nariadenia a najvyššie normy kvality, a to od zisťovania cudzích telies až po konečnú kontrolu obalu.

Kontrolné váhy

Vysoko presné kontrolné váhy MULTIVAC zaručujú, že sa do obchodov dostanú len dostatočne naplnené balenia. Vďaka optimálnemu prispôsobeniu na rôzne výrobky a obalové procesy prispievajú k nemenne vysokému výkonu a kvalite balenia. Presnosť, spoľahlivosť a ich jednoduchá integrovateľnosť do baliacich liniek robia kontrolné váhy MULTIVAC efektívnou súčasťou výrobného reťazca.

Detektory kovov

Detektory kovov od spoločnosti MULTIVAC spoľahlivo detegujú výrobky s kovovým znečistením. Podporujú pri dodržiavaní štandardov, ako HACCP, IFS alebo BRC a prispievajú k nemenne vysokému výkonu a kvalite balenia. Vďaka svojej spoľahlivosti a vysokému detekčnému výkonu sú detektory kovov MULTIVAC základným modulom výrobného procesu.

Optické inšpekčné systémy

Optické inšpekčné systémy od spoločnosti MULTIVAC sa používajú na kontrolu kvality obalov a ich označení. Rozsah och možností použitia siaha od jednoduchých úloh, ako sú kontrolu tlačových úloh alebo prítomnosti etikiet, až po komplexné požiadavky, ako je rozpoznávanie vzorov a textu. Na kontrolu kvality balení spoločnosť sú k dispozícii rôzne riešenia, pomocou ktorých je možné skontrolovať prítomnosť, polohu alebo úplnosť výrobkov v balení. Odborníci spoločnosti MULTIVAC vás podporujú pri definovaní vhodného kontrolného systému a integrácii tohto riešenia do vášho procesu balenia a označovania.

Röntgenové kontrolné systémy

Röntgenové kontrolné systémy MULTIVAC výrazne prispievajú k bezpečnosti výrobkov a procesov. Okrem kovových detegujú aj nekovové cudzie predmety, ako sú kamene, sklo alebo kosti, a kontrolujú úplnosť balenia. Röntgenové kontrolné systémy je možné optimálne prispôsobiť na rôzne výrobky a obalové procesy a prispievajú tak k nemenne vysokému výkonu a kvalite balenia, ako aj dodržiavaniu štandardov, ako sú HACCP, IFS alebo BRC.