Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Označovacie systémy

Označovanie etiketami a potlač

Už viac než 40 rokov vyvíja oddelenie marketingu a kontroly spoločnosti MULTIVAC označovacie riešenia pre najrozličnejšie odvetvia a trhy. Naša široká paleta výrobkov zahŕňa štandardné riešenia označovania etiketami, ako aj označovacie systémy. V závislosti od vášho výrobku, požadovaného umiestnenia etikety a požiadaviek na potlač a kontrolu budete mať k dispozícii označovací systém, ktorý jednoducho začleníte do výrobného procesu. 

Etiketovače dopravného pásu

Pomocou etiketovačov dopravného pásu je možné etiketovať najrozličnejšie výrobky. Ponúkajú pritom maximálnu flexibilitu vzhľadom na polohovanie etikiet, potlač, manipuláciu s výrobkami a kontrolu. Sú bez problémov integrovateľné do plniacich alebo baliacich liniek a takisto sa môžu prispôsobiť ako samostatné riešenie s manuálnym prívodom výrobkov. Ich modulová konštrukcia umožňuje technicky a hospodárne optimálne prispôsobenie na najrozličnejšie označovacie úlohy.

Etiketovač priečnej dráhy

Etiketovače priečnej dráhy slúžia na balenie v procese hlbokoťažného balenia. Na základe rôznych montážnych variantov a mnohých možností vybavenia sa dajú optimálne prispôsobiť na príslušné priestorové podmienky a požiadavky na etiketovanie. Vybavenie rôznymi tlačovými a kontrolnými systémami zaručuje vysokú kvalitu balenia. Vďaka svojej spoľahlivosti a dlhej životnosti sú etiketovače priečnej dráhy od spoločnosti MULTIVAC zaťažiteľným modulom v procese balenia.

Tlačiareň na priamu tlač na fóliu

Vďaka rôznym montážnym možnostiam, veľkému výberu tlačovej techniky a početným možnostiam pojazdu sa dajú optimálne prispôsobiť na označovaciu úlohu. Tlačiarne na priamu tlač na fóliu od spoločnosti MULTIVAC pracujú spoľahlivo, dajú sa ľahko čistiť a umožňujú jednoduchú integráciu do baliaceho stroja. Vďaka tomu predstavujú efektívny prvok baliaceho riešenia.

Inline etiketovače

Inline etiketovače spoločnosti MULTIVAC je možné integrovať do najrozličnejších baliacich zariadení a ponúkajú maximálnu konektivitu pre rôzne riadiace prostredia. Sú vybavené servomotorom optimalizovaným pre proces etiketovania a dosahujú tak mimoriadne vysoké rýchlosti a maximálnu presnosť etiketovania.

Razidlá

Razidlá MULTIVAC zaručujú optimálne výsledky tlače na najrozličnejších obalových materiáloch. Predstavujú výkonné a nákladovo efektívne riešenie na jednoduché označovacie úlohy a môžu sa použiť aj na hlbokoťažných baliacich strojoch, ako aj baličkách misiek. Na optimálne prispôsobenie všetkých komponentov potrebných v označovacom procese spoločnosť MULTIVAC dodáva aj vhodné spotrebné materiály.

Stolové etiketovače

Stolové etiketovače MULTIVAC predstavujú nenákladné riešenie na etiketovanie malých šarží. K dispozícii sú ako manuálny alebo elektrický variant a disponujú ručným dávkovačom etikiet na označovanie plochých a valcovitých výrobkov.

Tepelné transferové tlačiarne

Tepelné transferové tlačiarne MULTIVAC dosahujú perfektné výsledky tlače na etiketách, fóliách a obaloch. Vďaka rôznym šírkam tlače, možnostiam ovládania a vyhotovení sú ideálnym technickým a hospodárnym riešením na označovanie.

 

Make a great first impression with MULTIVAC full wrap labels for increased attractive presentation with self-adhesive labels

✔ Greater flexibility and efficiency
✔ Wider range of label shapes
✔ Better differentiation at the point of sale 
✔ Greater user-friendliness 
✔ Advantages over card sleeves and linerless labels