Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Lepšie balenie s hlbokoťažnými baliacimi strojmi MULTIVAC

Výroba obalov pre potraviny hlbokým ťahaním

Hlbokoťažné baliace stroje MULTIVAC na balenie potravín majú tieto prednosti:

 • vysoký objem výroby a vysoká kvalita balenia
 • vyspelé riešenia prispôsobené individuálnym potrebám
 • maximálny výkon na minimálnej ploche
 • bezpečnosť procesu
 • dlhá životnosť
 • systém MULTIVAC Hygienic Design™
 • efektívne využívanie fólie a energie
 • rozmanité konfigurácie a rozšírenia
 • zabudovateľné do automatizovaných baliacich liniek

Thermoforming packaging machines:
Food
8.65 MB PDF

Download

Výroba obalov pre zdravotnícke sterilné výrobky a lieky hlbokým ťahaním

Hlbokoťažné baliace stroje MULTIVAC na balenie zdravotníckych sterilných výrobkov a liekov sa vyznačujú týmito vlastnosťami:

 • riešenia prispôsobené individuálnym potrebám
 • vysoký objem výroby a vysoká kvalita balenia
 • maximálny výkon na minimálnej ploche
 • bezpečnosť procesu, reprodukovateľnosť, vysledovateľnosť
 • efektívne využívanie baliaceho materiálu a energie
 • rozmanité konfigurácie a rozšírenia
 • systém MULTIVAC Clean Design™
 • vhodné do sterilných priestorov

Výroba obalov pre nepotravinárske výrobky hlbokým ťahaním

Stroje na výrobu obalov pre nepotravinárske výrobky hlbokým ťahaním MULTIVAC majú tieto prednosti:

 • vysoký objem výroby a vysoká kvalita balenia
 • vyspelé riešenia prispôsobené individuálnym potrebám
 • maximálny výkon na minimálnej ploche
 • bezpečnosť procesu
 • dlhá životnosť
 • efektívne využívanie fólie a energie
 • rozmanité konfigurácie a rozšírenia
 • zabudovateľné do automatizovaných baliacich liniek