Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Lepšie balenie prostredníctvom vákuových komorových strojov MULTIVAC

Komorové stroje MULTIVAC na balenie potravín majú tieto prednosti

 • vysoká kvalita balenia
 • riešenia prispôsobené individuálnym potrebám
 • maximálny výkon na minimálnej ploche
 • bezpečnosť procesu
 • dlhá životnosť
 • systém MULTIVAC Hygienic Design™
 • rozmanité konfigurácie a rozšírenia
 • zabudovateľné do automatických baliacich liniek

Komorové stroje MULTIVAC na balenie zdravotníckych sterilných výrobkov a liekov sa vyznačujú týmito vlastnosťami

 • bezpečnosť procesu
 • plynulo nastaviteľné parametre procesu
 • merateľnosť a reprodukovateľnosť
 • možnosť validácie a kalibrácie
 • vhodné do sterilného prostredia
 • flexibilita pri spracovaní rôznych obalových materiálov
 • trvalo vysoká a merateľná kvalita balenia
 • rozmanité možnosti zberu, zaznamenávania a dokumentácie údajov
 • bezpečnosť obsluhy prostredníctvom rozsiahlych komplexných kontrolných systémov, ako je prihlásenie užívateľa prostredníctvom RFID atď.
 • jednoduchá obsluha

Komorové stroje MULTIVAC na balenie nepotravinárskych výrobkov majú tieto prednosti

 • vysoká kvalita balenia
 • riešenia prispôsobené individuálnym potrebám
 • maximálny výkon na minimálnej ploche
 • bezpečnosť procesu
 • dlhá životnosť
 • rozmanité konfigurácie a rozšírenia
 • zabudovateľné do baliacich liniek

Komorové pásové stroje MULTIVAC na balenie potravín majú tieto prednosti

 • systém MULTIVAC Hygienic Design™
 • vysoký objem výroby a vysoká kvalita balenia
 • rozmanité možnosti vybavenia
 • maximálny výkon
 • minimálna potreba miesta
 • moderná ergonómia a jednoduchá obsluha
 • zabudovateľné do automatických baliacich liniek