Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Riešenia rezania

Krájanie na plátky a porciovanie s maximálnou výťažnosťou a minimálnym Give-away

Spoločnosť MULTIVAC ponúka kompletné portfólio na krájanie údenín, šuniek a syrových produktov na plátky, ako aj na porciovanie rôznych druhov mäsa – a tým v každej výkonovej triede optimálne riešenie podľa individuálnych potrieb.

Spoločnosť MULTIVAC ponúka kompletné portfólio na krájanie údenín, šuniek a syrových produktov na plátky, ako aj na porciovanie rôznych druhov mäsa – a tým v každej výkonovej triede optimálne riešenie podľa individuálnych potrieb.

Ako líder v oblasti výroby zariadení na krájanie na porcie a s inovatívnymi krájacími zariadeniami dokazujeme každý deň vysokú kompetenciu pri jednotlivých procesných krokoch. Naše riešenia sú perfektné zladené s rezaním materiálom a umožňujú vďaka svojej variabilite spoľahlivé spracovanie veľkého spektra produktov.

Rôzne technológie, ako aj modularita našej stále rastúcej ponuky umožňujú pritom flexibilné prispôsobenie vzhľadom na tvary produktov a rezov, ako aj typy porcií a vzory odkladania. Aj pri maximálnom výstupe presviedčajú naše systémy optimálnymi výsledkami rezania a porciovania v rámci veľkého teplotného rozsahu – pri maximálnej výťažnosti a minimálnom Give-Away. Spĺňajú najvyššie hygienické štandardy, dajú sa intuitívne, a tým bezpečne ovládať, ako aj jednoducho, ergonomicky a rýchlo nastaviť a prestaviť. A vďaka nízkym prevádzkovým a energetickým nákladom zvyšujú hospodárnosť vo výrobnom procese.

Na základe našej preukázanej expertízy pre celkový proces môžeme krájacie zariadenia MULTIVAC a stroje na porciovanie mäsa optimálne pripojiť aj na dostupné baličky misiek a hlbokoťažné baliace stroje alebo pre nové výzvy rozšíriť o doplnkové funkcie. Naším cieľom je stále to, aby sme vytvorili komplexné, a tým vysoko efektívne riešenia, ktoré sa vyznačujú na trhu jedinečnou súhrou krájaného materiálu, systému rezania a baliaceho procesu.

MULTIVAC Sustainable Liquid Interleaving

Innovative. Efficient. Sustainable.


 

Kompletné linky na kľúč z jednej ruky


Portfólio MULTIVAC obsahuje rôzne technológie balenia, označovacie systémy a systémy na kontrolu kvality, ako aj automatizačné riešenia. Spektrum výrobkov kompletizujú komponenty predradené baliacim procesom z oblastí porciovania, procesingu, ako aj techniky pre pečený tovar. Vďaka našej rozsiahlej líniovej kompetencii je možné všetky moduly integrovať do komplexných riešení. Zaručujú vysokú bezpečnosť ovládania a procesnú bezpečnosť, ako aj vysokú efektívnosť.

Zistiť viac informácií >