Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Použité stroje spoločnosti MULTIVAC

MULTIVAC Pro Selection™

Použité riešenia balenia od spoločnosti MULTIVAC berieme od našich zákazníkov späť za trhovú cenu.

S použitými strojmi po generálnej oprave vám uľahčíme vstup do automatického balenia. Naša ponuka zahrňuje trvale viac ako 100 strojov z oblasti balenia, manipulácie, označovania a kontroly, ktoré sú veľmi rýchlo k dispozícii. Na tieto stroje sa môže krátkodobo obrátiť a vyhnúť tak nedostatočnej výkonnosti na určitých stupňoch vo výrobe.

Pri kúpe, lízingu alebo prenájme použitých strojov profitujete z rovnakých vynikajúcich vlastností ako u našich nových strojov. K tomu patrí naše individuálne poradenstvo a uvedenie do prevádzky v termíne s dôkladným zaškolením ako aj technický servis s rýchlou reakciou, zásobovanie náhradnými dielmi bez výpadkov a aktualizácie softvéru. Ďalšie výhody sú plne dokumentovaná história strojov ako aj poskytovanie rozsiahlych záruk.

S pečiatkou kvality Pro Selection™ pre OEM repasované stroje MULTIVAC vo výrobnom závode vám garantujeme kvalitu a bezpečnosť, akú ponúka len pôvodný výrobca. Stroje Pro Selection™ zodpovedajú vysokým štandardom spoločnosti MULTIVAC a vyhovujú aktuálne platným požiadavkám bezpečnosti. Repasovanie vo výrobnom závode vykonávajú experti MULTIVAC, pričom používajú originálne diely MULTIVAC. Všetky stroje Pro Selection™ disponujú zárukou MULTIVAC.

 

 

MULTIVAC used machines:
MULTIVAC Resale & Service
13.30 MB PDF

Download