Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Použité stroje spoločnosti MULTIVAC

MULTIVAC Pro Selection™

Použité riešenia balenia od spoločnosti MULTIVAC berieme od našich zákazníkov späť za trhovú cenu.

S použitými strojmi po generálnej oprave vám uľahčíme vstup do automatického balenia. Naša ponuka zahrňuje trvale viac ako 100 strojov z oblasti balenia, manipulácie, označovania a kontroly, ktoré sú veľmi rýchlo k dispozícii. Na tieto stroje sa môže krátkodobo obrátiť a vyhnúť tak nedostatočnej výkonnosti na určitých stupňoch vo výrobe.

Pri kúpe, lízingu alebo prenájme použitých strojov profitujete z rovnakých vynikajúcich vlastností ako u našich nových strojov. K tomu patrí naše individuálne poradenstvo a uvedenie do prevádzky v termíne s dôkladným zaškolením ako aj technický servis s rýchlou reakciou, zásobovanie náhradnými dielmi bez výpadkov a aktualizácie softvéru. Ďalšie výhody sú plne dokumentovaná história strojov ako aj poskytovanie rozsiahlych záruk.

S pečiatkou kvality Pro Selection™ pre OEM repasované stroje MULTIVAC vo výrobnom závode vám garantujeme kvalitu a bezpečnosť, akú ponúka len pôvodný výrobca. Stroje Pro Selection™ zodpovedajú vysokým štandardom spoločnosti MULTIVAC a vyhovujú aktuálne platným požiadavkám bezpečnosti. Repasovanie vo výrobnom závode vykonávajú experti MULTIVAC, pričom používajú originálne diely MULTIVAC. Všetky stroje Pro Selection™ disponujú zárukou MULTIVAC.

 

 

MULTIVAC used machines:
MULTIVAC Resale & Service
13.30 MB PDF

Download
Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!